Azzal, hogy a Jelenlétben gondolkodunk, és a Szeretettel folytatunk párbeszédet,
örömmel bólintunk rá
szelíd Útitársunkra, Istenre,
aki ismeri elménket és szívünket,
jóságunkat és szépségünket, sötétségünket és világosságunkat.

Henri Nouwen

Aktuális

Közösség

Külön-külön csak szavak vagyunk,
Együtt azonban költemény.

A Lélek vezetése a közösségben

Milyen kihívások elé állít az a közösség, amelyben az élő Krisztus megjelenítése a tét?

Pünkösd helye 

Ha ez az isteni Csend vezet – végre valahára elérkezem arra a helyre, amely éppen engem nélkülöz.

a suttógó (Pünkösd/1)

A Szentlélek beszélni tanít. Nem értjük azt, ami van. Az egész pünkösdi történet egy ízzó nyelvesemény.

az emlékfoltozó (Pünkösd/2)

Naponként szükségünk van arra, hogy Isten ne múltbeli emlék, hanem jelenlétével emlékeinket foltozó gyógyító Isten legyen.

a sztalker (Pünkösd/3)

Akit Isten Lelke vezérel, mintha nem lenne magánál, pedig éppen most ért el egészen magához, mielőtt végleg belső emigrációba vonult volna.

a mágus (Pünkösd/4)

Az igazság elviselhetetlen a Lélek nélkül. Az az igazság pedig, ahová a Lélek elvezet: az Isten szeretetére hagyatkozó tapintat.

az apatéma (Pünkösd/5)

Istennek emberszaga van. Teljes mértékben belemártja magát az életbe, a szeretet gyengeségének hatalmával gyógyít.

a testkép (Pünkösd/6)

Pünkösd nem az intézményes egyház létrejöttének az ünnepe, hanem annak, hogy a teremtett és megváltott ember testképzavarából kigyógyúlhat.

a láthatatlan kéz

Nem érem mindig nyomát, de akarom hinni, hogy érint. Vajon megérzik-e a posztmodern zajban vagy általa, ha igen?

„Ha nem tenné is” 

A festményt Dániel könyvéből a három fiatalember története ihlette, akiket Babilon királya tüzes kemencébe vetett.

Nyitottság és készenlét

Gondolatok Rowan Williams “Tanítványként az úton – A keresztény élet esszenciájáról” című könyvéről

A teljes szeretet titka

Teljes szeretet, körülvesz és betölt, életet ad és fenntart, mindenhol jelenvaló, de csak minősített alkalmakon veszünk róla tudomást.

Eltávolodott tőlük

Úgy tűnik, Isten ahhoz, hogy észrevegyük azt, ami van, elveszi szemünk elől azt, ami látható.

Mamré a vonatfülkében

Mintha vendég lennék ebben a Szent Társaságban. Beülhettem, és Velük utaztam, Ők pedig velem.

Frederick Buechner: Boldogmondások

Ha meg kellene tippelnünk, milyen embereket választ ki Jézus, alighanem nagyot tévednénk.

Wilfrid Stinissen: A boldogságvágyról

Isten az ember beteljesedése. Meglepő, hogy az Isten utáni vágyból ugyanannyi fájdalom, mint öröm fakad.

A sivatagi atyák öröksége

A legynagyobb szabadság a szegénység, ha nincs semmi másod, mint Krisztus szeretete, mely szorongat.

Kitárt karokkal

Ilyennek még sosem láttam Jézust a kereszten, mintha kitárt karjaival azt üzenné, hogy örüljek.

Az Élet áradása

Az Élő összekuszálódott emlékek szálait bogozza …itt árad szét közöttünk ma is.

alászállott

a Háromság meghasadt,
a Teremtő kéz vérzett
vele együtt hajnalra hitem,
feltámad a szélben

Képzelőerő: hiedelem vagy hit?

Különbség van az Istennek ajánlott képzelet és a valóság elkerülését szolgáló képzelet között.

Gyerekjáték

Jézus leguggolva, kitárt karokkal kiáltja felém: „Ki jön az én házamba?”
S én futok, botladozva, légszomjasan,
nyilalló oldallal, egy életen át.

Tavaszi leltár

A tavasz eszhatologikus példázat. Az eljövendő Nagy Újulás előhírnöke. Örömbe öltöztet, dalolásra késztet, csordultig telítődünk összhangjával.

Otthon

Ha a hontalanság dermeszt,
és a száműzetés rideg,
tudd meg: már úton vagy.

Isten csöndje

Most nehéz csöndbe burkolózik a menny, most válasz nélküli kérdések nyújtóznak az égig, most egy szomorú, mély sóhajtás az imádságunk…

Anselm Grün: A szenvedés ideje

Jézus szenvedésének szemlélése arra hív bennünket, hogy megszabaduljunk a nagyzási őrülettől és ne akarjunk olyanok lenni, mint Isten.

Határátlépések

zarándokzsoltárokkal nagyheti személyes és közösségi elcsendesedésre

Wilfrid Stinissen: Emlékezés és felejtés

Ha olyasmivel foglalkozunk, ami eltávolít Istentől, vagy nem hozzá vezet, csak az időnket vesztegetjük, és elvétjük életünk igazi célját.

Frederick Buechner: Az Emlékezés szobája

Itt békességre lelhetünk, ami abból fakad, hogy bár többnyire nem vettük észre, sohasem voltunk teljesen egyedül.

Elfelejteni Istent és visszatalálni Hozzá

“Elfelejtettem Istent”, írja Tolsztoj. Mit tegyünk akkor, ha mi is ezt tapasztaljuk, és, ahogy Tolsztoj fogalmaz, szeretnénk „felemelkedni”?

Szavak nélküli ima Keresztes Szent Jánosnál és Dietrich Bonhoeffernél

Érdemes megvizsgálnunk a szavak nélküli imádsághoz való hozzáállásunkat, az annak elutasítását, illetve támogatását szolgáló szemléletmódot. Nagy a tét.

Hajnal

Lassan kezébe vette a könyveket. Egyiket a másik után. Megsimogatta őket, ujjai közt végigfuttatta a lapokat. Nem tudta, hogy mire vágyna.

A tudatlanság tudása – Nicolaus Cusanus öröksége

Hogyan ismerjük meg Istent úgy, hogy azt a valóságát is elismerjük, ami túlmegy a számunkra járatos megismerési utakon?

Keresztény spiritualitás: luxus, hasznos, pazarlás?

A közelmúltban egy ismerősöm ezt kérdezte: Nem luxus a spiritualitás?

éva

csökött rossz részemet
az lássa Istenem
ki takarva ölelné
egészen csendesen

Menedék

Lábad alatt kifeszített kötél,
egy lépés és aztán megint egy,
tudatosan lépkedsz, óvatosan.

Eugene H. Peterson: A lelkészi hivatás művészete

A lelkipásztor előtt Peterson szerint két út áll: vagy átblöfföli az életét, vagy belemerészkedik a szeretet bensőségességének útjaiba.

Szentek közössége a romok között

Azelőtt azt kérdeztem: „Származhat-e a középkori szerzetesektől valami jó?”, most ezt: „Származhat-e tőlük olyan, amiből ne tanulhatnánk?”

A másik arca megszólít

Ha ránézek, ha csodálom, vagy utálatot kelt – egyszerre szembesülök vele és magammal. Ez a kölcsönösség Isten vallomása az emberlétről.

Ami bensőnkbe rejtetett

Az Anyaszentegyház időt és teret átívelő népes társasága, ami most is a miénk, Odaát nyilvánvaló közösség lesz.

Soren Kierkegaard: Miatyánk a természetben

Kint, Isten szabad ege alatt nem-é mindig ünnep van? Mert ott csend van. Van valami isteni ebben a csendben.

A református zarándoklat teológiája

A zarándoklat, mint teremtményi mivoltunk megélése, úton járás Istennel, be- és felfelé figyelés, és a sákramentumok.

Mégis élet…

Juhász Gyula De profundis verse a Zsongom megzenésítésében

Uram, Te…

A Northumbriai közösség esti liturgiájának hitvallása.

Úton a gyógyuláshoz…

Ki kell mondani a gyógyító szót, meg kell tenni, amit megtehetünk – és folyamatosan „imádsággal kísérni” az egész embert.

Gyógyulás a magányból

Krisztusra nézek, vajon Ő mit mutat ezzel kapcsolatban?

Szerető figyelem

Ezen fordult meg a bűnvalláshoz való hozzáállásom. Hogyan néz rám az Isten? Kritikusan, elégedetlenül, vagy szeretettel, törődéssel és az ő végtelen irgalmával? 

Kísérni az úton – 7 lépés a lelki beszélgetéshez

Az egyik testvér úgy áll a másik testvér mellé, hogy ebben a találkozásban legteljesebb módon adjanak teret annak, amit számukra Isten ott és akkor elkészített.