“Az az álmom, hogy minden ember találkozik veled Jézus, és megismer élő hatalmadban.
Hogy valamikor, hamarosan, minden ember hallja a történeted, és úgy hallja, hogy megérthesse.”

Szent Caedmon 

Aktuális

Vele együtt

Az a kérdés foglalkoztat, hogy mit jelent vele együtt meghalni és vele együtt élni? Hogyan részesedünk Jézus halálában és feltámadásában?

Reggel

Jézus jelenléte mindjobban a távolba vész… Ha belül éjszaka van, odakint hogyan lehet nappal?

Látni

Van valami gyönyörűséges abban, hogy a húsvét csodája a természet újraéledésében, a tavaszban érkezik el minden évben. De van szemünk rá?

Választottál már halál s halál közt?

Bármerre lépsz, keresztet viszel,
megtörik csontjaid, s meghasad szíved.

évának új ruhája

testem szégyenét elfedi
így tudok majd elé állni
bőrömön az ő bőre vagyon
feltámadt testén én a szegnyom

Vér

bűnös a teste,
sír az arca.
Beburkolja
szégyellnivaló testem.

Az utolsó vacsora és az úrvacsora

Nemcsak a kenyér és a bor a jel itt, hanem mindaz, amit teszünk vele, mert a cselekvés utal Krisztus testének megtöretésére és vérének kifolyására.

Hiszek a feltámadásban?

Talán lehetne ezt a kérdést másfelől nézni. A nyugati kereszténység, legkivált a protestantizmus, a hitvallás fontosságának bűvöletében él. Mit jelent ez?

Nagyszombati csend

Nagyszombat a valóságtól elszakadt lélek gyógyírja, nem csupán köztes idő, mint egy postai küldeményben a töltelék csomagolóanyag.

A bárcsak virágának ünnepe

Jézus ‘bevon-ulása’ Jeruzsálembe a bárcsak ünnepe, ő afelé von, hogy az igazi békét benne keressük.

A kendő érintése

Jézus, előttem térdepelsz
Leveszed cipőmet és kitett vagyok
… Vized igazságot és életet hoz
Aki vagyok és akivé válhatok

Nagycsütörtök esti páskavacsora

Az általunk kidolgozott Páskavacsora az Agapé és a Széder-est egyfajta vegyítése, liturgikus étkezéssé való alakítása.

Mezítlábas úton

Kiteszed-e magad Jézus érintésének, oda nyújtod-e a piszkos lábad, és megengeded-e, elfogadod-e, hogy megmosson, és szolgáljon feléd?Igehirdetés János 13,1-14 alapján.

Ecce homo!

Ádám fáradtan esett be a húsvéti körmenetbe. Nem sok kedve volt most ehhez a vallási hadgyakorlathoz, de felesége, s leginkább az otthoni béke kedvéért fáradtságát ájtatos bágyadtsággá avanzsálta.

Hit hangjai a sötétségből

Zsákutcában vagyok, és te juttattál ide, ó Istenem! Megtalállak a sötétben? Nem a még megmaradt fénysugarakban, hanem a sötétségben?

Éhesen: Az önmegtagadás tárháza (3. rész)

Miközben azt hisszük, a másikért cselekszünk, saját belső emberünk is épül. Ebben rejlik az engedelmesség huncutsága.

Istent csak Isten jelentheti ki

Egy büszke egóért vagy szebb testért böjtölni kár. De egy fegyelmezett életért, egy Istenre váró lélekért önfegyelmi lelkigyakorlatot végezni talán már érdemes.

Éhesen: Ürességünk boldogsága (2. rész)

“Hogy teljesen birtokába vehesse Ő,
Ne kívánjon birtokolni semmit” … Így lesz az üresség meghívás.

Kiáltvány a csendről

A kontemplatív ima visszavezetheti a figyelmünket létünk elhomályosult alapjához.

Éhesen: A bibliai böjt hivatása (1. rész)

A böjt hivatása spirituális: a keresztény böjtben az ember Isten előtt alázkodik meg, Isten előtt tárul fel, Istennek szolgáltatja ki magát.