Aktuális

Szavak nélküli ima Keresztes Szent Jánosnál és Dietrich Bonhoeffernél

Érdemes megvizsgálnunk a szavak nélküli imádsághoz való hozzáállásunkat, az annak elutasítását, illetve támogatását szolgáló szemléletmódot. Nagy a tét.

Hit

Ebből áll tehát az én hitem: emberekből, könyvekből, eseményekből, élményekből, dalokból, valósággá vált vagy megértett Igékből. 

Hajnal

Lassan kezébe vette a könyveket. Egyiket a másik után. Megsimogatta őket, ujjai közt végigfuttatta a lapokat. Nem tudta, hogy mire vágyna.

A tudatlanság tudása – Nicolaus Cusanus öröksége

Hogyan ismerjük meg Istent úgy, hogy azt a valóságát is elismerjük, ami túlmegy a számunkra járatos megismerési utakon?

égből a földre

…földmélyre gurultam nemtudom réseken
megbúvó szikkadt mag szívott magába engem…

Eltűnik, hogy jobban lássuk?

Talán mindig is azt akarta, hogy Benne a Láthatatlant lássuk, hogy az Ő Atyjának legyünk a fiai és a lányai, és amikor ez megtörténik, Ő a háttérbe húzódjon?

Határátlépések

zarándokzsoltárokkal nagyheti személyes és közösségi elcsendesedésre

Valaki

Mérhetetlen csalódottság és erre válaszként pár másodperccel később düh és dac ébredt benne. Kevés embernek mutatta meg igazán, mélyen, kendőzetlenül magát. Mégis talán soknak. Most már egyel kevesebbnek …

Átlépés

Jézus útja, léptei a mélységbe visznek: az isteni világból a földre, onnan pedig a halálba. Ebből a mélypontból hozza fel őt Isten és emeli a magasba, mindenkinél magasabbra. Ez a krisztusi út a mi életünkben is jelen van. Az új élethez, a feltámadáshoz a halálon át vezet az út.

Amikor háborúk hírét halljátok

Lehet szorongva igét hirdetni? Lehet háborús időben evangéliumot, örömhírt szólni?
Hajnali meditáció

Vágyhatok-e arra, hogy elismerjenek?

Azt éreztem: most sokkal inkább annak van itt az ideje, hogy kifejezzem: az ember elismerés utáni sóvárgása mögött spirituális keresés áll.

éva

csökött rossz részemet
az lássa Istenem
ki takarva ölelné
egészen csendesen

Menedék

Lábad alatt kifeszített kötél,
egy lépés és aztán megint egy,
tudatosan lépkedsz, óvatosan.

A Legszentebb templom

Imádkozz ma így: Uram! Add, hogy testemre templomként tekintsek, mint a te Lelked templomára!

Eugene H. Peterson: A lelkészi hivatás művészete

A lelkipásztor előtt Peterson szerint két út áll: vagy átblöfföli az életét, vagy belemerészkedik a szeretet bensőségességének útjaiba.

Tanítványként a világban

Az MRE Missziói Szolgálat keretében tanfolyam indul 2022 őszétől spiritualitás és misszió témában.

Spiritualitás és misszió az egyházban

Szakirányú továbbképzés a KRE-HTK-n hitéleti végzettséggel rendelkező testvéreknek 2022 őszétől.

Szentek közössége a romok között

Azelőtt azt kérdeztem: „Származhat-e a középkori szerzetesektől valami jó?”, most ezt: „Származhat-e tőlük olyan, amiből ne tanulhatnánk?”

A másik arca megszólít

Ha ránézek, ha csodálom, vagy utálatot kelt – egyszerre szembesülök vele és magammal. Ez a kölcsönösség Isten vallomása az emberlétről.

Hol van Isten, amikor fáj? – Philip Yancey előadása

Philip Yancey közel megy a szenvedéshez. Üzenetének ereje abban rejlik, hogy a megrendülést és a reménységet mindvégig együtt tartja. Videofelvétel.

Ami bensőnkbe rejtetett

Az Anyaszentegyház időt és teret átívelő népes társasága, ami most is a miénk, Odaát nyilvánvaló közösség lesz.

Soren Kierkegaard: Miatyánk a természetben

Kint, Isten szabad ege alatt nem-é mindig ünnep van? Mert ott csend van. Van valami isteni ebben a csendben.

Ki vagy Te? Ki vagyok én? – Merton és Levinas

Egy elképzelt beszélgetés Istenről, emberről Merton és Levinas között.

A református zarándoklat teológiája

A zarándoklat, mint teremtményi mivoltunk megélése, úton járás Istennel, be- és felfelé figyelés, és a sákramentumok.

Egység a különbözőségben

Wilfrid Stinissen: “Nem a hasonlóság alkot egységet, hanem a szeretet, mert összhangba hozza az eltérő adottságokat. “

Mégis élet…

Juhász Gyula De profundis verse a Zsongom megzenésítésében

Uram, Te…

A Northumbriai közösség esti liturgiájának hitvallása.

Úton a gyógyuláshoz…

Ki kell mondani a gyógyító szót, meg kell tenni, amit megtehetünk – és folyamatosan „imádsággal kísérni” az egész embert.

Gyógyulás a magányból

Krisztusra nézek, vajon Ő mit mutat ezzel kapcsolatban?

Csontjaidnak felüdülés

S attól fogva édesanyám vallotta, hogy Ő a gyógyító, aki összeforrasztja a csontokat, helyreállítja az életet, és megnyugtatja a lelket.

Szabadulás a szexuális zaklatás szégyenéből

Füzesi Manuéla története megerősít: ha Isten népe kéri Isten gyógyításának ajándékát, ő hűséges, és ma is készséggel ajándékozza magát megtört szívű gyermekeinek.

Szeretnél rendszeres értesítést kapni a frissen feltöltött alkotásokról?

Az újabb írásokat bemutató és minden hétfőn kiküldött Útitársak levélre itt iratkozhatsz fel.

Szerető figyelem

Ezen fordult meg a bűnvalláshoz való hozzáállásom. Hogyan néz rám az Isten? Kritikusan, elégedetlenül, vagy szeretettel, törődéssel és az ő végtelen irgalmával? 

Kísérni az úton – 7 lépés a lelki beszélgetéshez

Az egyik testvér úgy áll a másik testvér mellé, hogy ebben a találkozásban legteljesebb módon adjanak teret annak, amit számukra Isten ott és akkor elkészített.