hogy mindnyájan egyek legyenek,
ahogyan te, Atyám, énbennem,
és én tebenned,

hogy ők is bennünk legyenek,
hogy elhiggye a világ,
hogy te küldtél el engem. 

Jn 17,21

Aktuális

Táncon innen és túl

Közeledésünkkel, távolodásunkkal, kar és láblendítésekkel mind feltártuk kéréseinket Felé, és kitettük magunkat a találkozásnak.

Egyetemesség mozaikok

A pünkösd az egyház születésnapja. A Szentlélek munkája nyomán innen indul az egyház története. Pünkösdöt követően júniusi témánk így az egyház és annak egyetemessége.

botlásból polgárháború – avagy mi nem az egység

Az indulatok lassan lecsillapodnak. Feltápászkodik s próbálna továbbmenni. Azonban a sebes láb nem moccan, csak lóg.

Az ajak elé tartott mutatóujj

Add még magad, Lélekben és valóságban, kenyérben és borban,
még ha minden ünneplésünk, újabb szegütés is.

láttam mert látott

láttam keresztet falon
emberfiával s nélküle
láttam oltáron
kősírokon dőlve

Lego Divine

Bűnünk az első, szabadulásunk az utolsó Ádám által lett egyetemessé. Isten-keresésünk és a Vele való kapcsolat iránti egzisztenciális vágyunk és megtapasztalásunk közös.

Vallás

Felekezet, vallás, kegyesség.
Szeretem a szavakat. Szeretem érteni őket. De ezeknél a fogalmaknál nem tudtam, hogy honnan induljak el. Mit jelent mindez?

Szabadság?

Engedem-e, hogy belépjen a görcseim, a kötöttségeim, a falaim mögé?

Egy test tagjai

a Lélek, mi összefog
lendít, mozdít
arra hív,
hogy egyek legyünk,
amint Ő Egy velünk.

Nagy titok ez

Vajon mindenhol ilyen hosszú ideig kell várni a menyasszonyra? Már órák óta tartott az a feszengés, ami az első rántott csirkecomb és az első kávé között telt el még a polgári szertartás előtt.

Pünkösd: a világ megperzselt szélei

Ebben a széteső világban talál otthonra az a szentség, ami most még csak a széleit perzseli.

A keresztény misztika mítosztalanítása

A keresztény misztika a szerető Isten és az Őt befogadó emberek meghitt találkozásainak összhangzata.

Rezdülés

Hogy Kicsoda a Lélek? … Honnan is tudhatnám … csak fogadom, mint a levegőt, mivel megkínál a nagylelkű Mindenség.

Tolmács – Könyvajánló pünkösdre

A szomjúság közös. De a meg nem értettség is. Megtörténik-e újra pünkösd csodája … ha engedjük a Léleknek, hogy bennünk helyettünk beszéljen?

Isten lelke a Biblián kívül

Néha azt gondolom, hogy az élő Lélek mintha fellázadna és kitörne a mederből, és felfakadna valahol máshol.

maradok hát még egy helyben

volt itt Írásban és testben/tűzben, vízben, fakereszten…/hangja fúj városban, réten/falakon át érintésben

A kell és a lehet – avagy az orthománia és a szél

Aki a szelet lexikonból ismeri, nem sokat tud róla. A szelet abból ismerjük, hogy hat ránk. Ilyen Isten is.