Megálló

“Megálló – a Lélek terében” címmel hirdettünk imaalkalmakat nagyböjt időszakában. Szabó Réka írt a közös útról.

Vele együtt

Az a kérdés foglalkoztat, hogy mit jelent vele együtt meghalni és vele együtt élni? Hogyan részesedünk Jézus halálában és feltámadásában?

Reggel

Jézus jelenléte mindjobban a távolba vész… Ha belül éjszaka van, odakint hogyan lehet nappal?

Látni

Van valami gyönyörűséges abban, hogy a húsvét csodája a természet újraéledésében, a tavaszban érkezik el minden évben. De van szemünk rá?

Választottál már halál s halál közt?

Bármerre lépsz, keresztet viszel,
megtörik csontjaid, s meghasad szíved.

évának új ruhája

testem szégyenét elfedi
így tudok majd elé állni
bőrömön az ő bőre vagyon
feltámadt testén én a szegnyom

Vér

bűnös a teste,
sír az arca.
Beburkolja
szégyellnivaló testem.

Az utolsó vacsora és az úrvacsora

Nemcsak a kenyér és a bor a jel itt, hanem mindaz, amit teszünk vele, mert a cselekvés utal Krisztus testének megtöretésére és vérének kifolyására.

Hiszek a feltámadásban?

Talán lehetne ezt a kérdést másfelől nézni. A nyugati kereszténység, legkivált a protestantizmus, a hitvallás fontosságának bűvöletében él. Mit jelent ez?

Nagyszombati csend

Nagyszombat a valóságtól elszakadt lélek gyógyírja, nem csupán köztes idő, mint egy postai küldeményben a töltelék csomagolóanyag.

A bárcsak virágának ünnepe

Jézus ‘bevon-ulása’ Jeruzsálembe a bárcsak ünnepe, ő afelé von, hogy az igazi békét benne keressük.

A kendő érintése

Jézus, előttem térdepelsz
Leveszed cipőmet és kitett vagyok
… Vized igazságot és életet hoz
Aki vagyok és akivé válhatok