Az Én-től a Mi-ig: Veni Creator Spiritus Sanctus!

Bensőmből, mint forrás felfakadsz:
és íme, veled szomjazom,
Bensődből, mint forrásból iszom és veled élő víz vagyok, kit Te szomjazol.

Ünnep húsvét és pünkösd között

Jézus mennybemenetelében a menny és a föld úgy találkoztak, ahogy azelőtt aligha. Számára a távolság közelség, és az emberi test is a dicsőség hordozója.

Vigaszt találni és még többet

A gyógyulás a „belső szobában” kezdődik, ahol szívünk „önámítással megpakolt polcai” az irgalomban átrendeződhetnek.

Pünkösd: a világ megperzselt szélei

Ebben a széteső világban talál otthonra az a szentség, ami most még csak a széleit perzseli.

A keresztény misztika mítosztalanítása

A keresztény misztika a szerető Isten és az Őt befogadó emberek meghitt találkozásainak összhangzata.

Jobb neked, ha én elmegyek

Ő távolodik, hogy én közeledhessek. A bennem rejlő képességhez. Ezen keresztül pedig hozzá, de egy újabb módon.

Evangéliumi esztétika a Netflixen

Az evangéliumi esztétika titka a sebek szeretetteli, szégyentelen feltárulkozásában rejlik. Visky Ábel új filmjében ennek lehetünk tanúi.

Vivat Spiritus!

A kút vize a szemén kicsordul
Melódiát huny le testébe az úr

Spiritualitás és misszió az egyházban – szakirányú továbbképzés és tanfolyam

Elmélyülés a Krisztus-hit megélésében a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében.

Rezdülés

Hogy Kicsoda a Lélek? … Honnan is tudhatnám … csak fogadom, mint a levegőt, mivel megkínál a nagylelkű Mindenség.