égből a földre

…földmélyre gurultam nemtudom réseken
megbúvó szikkadt mag szívott magába engem…

Eltűnik, hogy jobban lássuk?

Talán mindig is azt akarta, hogy Benne a Láthatatlant lássuk, hogy az Ő Atyjának legyünk a fiai és a lányai, és amikor ez megtörténik, Ő a háttérbe húzódjon?

Valaki

Mérhetetlen csalódottság és erre válaszként pár másodperccel később düh és dac ébredt benne. Kevés embernek mutatta meg igazán, mélyen, kendőzetlenül magát. Mégis talán soknak. Most már egyel kevesebbnek …

Átlépés

Jézus útja, léptei a mélységbe visznek: az isteni világból a földre, onnan pedig a halálba. Ebből a mélypontból hozza fel őt Isten és emeli a magasba, mindenkinél magasabbra. Ez a krisztusi út a mi életünkben is jelen van. Az új élethez, a feltámadáshoz a halálon át vezet az út.

Amikor háborúk hírét halljátok

Lehet szorongva igét hirdetni? Lehet háborús időben evangéliumot, örömhírt szólni?
Hajnali meditáció

Vágyhatok-e arra, hogy elismerjenek?

Azt éreztem: most sokkal inkább annak van itt az ideje, hogy kifejezzem: az ember elismerés utáni sóvárgása mögött spirituális keresés áll.