Mamré a vonatfülkében

Mintha vendég lennék ebben a Szent Társaságban. Beülhettem, és Velük utaztam, Ők pedig velem.

Frederick Buechner: Boldogmondások

Ha meg kellene tippelnünk, milyen embereket választ ki Jézus, alighanem nagyot tévednénk.

Wilfrid Stinissen: A boldogságvágyról

Isten az ember beteljesedése. Meglepő, hogy az Isten utáni vágyból ugyanannyi fájdalom, mint öröm fakad.

A sivatagi atyák öröksége

A legynagyobb szabadság a szegénység, ha nincs semmi másod, mint Krisztus szeretete, mely szorongat.

Kitárt karokkal

Ilyennek még sosem láttam Jézust a kereszten, mintha kitárt karjaival azt üzenné, hogy örüljek.

Az Élet áradása

Az Élő összekuszálódott emlékek szálait bogozza …itt árad szét közöttünk ma is.

alászállott

a Háromság meghasadt,
a Teremtő kéz vérzett
vele együtt hajnalra hitem,
feltámad a szélben

Képzelőerő: hiedelem vagy hit?

Különbség van az Istennek ajánlott képzelet és a valóság elkerülését szolgáló képzelet között.

Tavaszi leltár

A tavasz eszhatologikus példázat. Az eljövendő Nagy Újulás előhírnöke. Örömbe öltöztet, dalolásra késztet, csordultig telítődünk összhangjával.

Húsvét máshogy

Egyszer csak csikordult a zár, minden szem döbbenten meredt a bezárt ravatalozóra… azt hittük itt a feltámadás.

A megbékélés keresztje

Azért roppan bele súlyába a kereszt, hogy így mi, mindnyájan belekapaszkodhassunk a Szeretetbe.