Hélisz Katalin

Lelkigondozói munkám (MEKDSZ) mellett lelki kísérést (KRE-HTK), pasztorális tanácsadást (SSZHF) és lelkivezetést (Ignáci Lelkiségi Központ) tanítok. Szeretek embereket meghallgatni ott legbelül, és másokat erre tanítani. Folyamatosan tanulom a szeretést, az Istenre hagyatkozást és az imádságot. Szeretem a csöndet, a szépet és a sokszínűséget. Hálás vagyok, hogy egy teológus feleségeként és két fiatal felnőtt édesanyjaként mindebben részem lehet.

A szerző bejegyzései

Nini!?!

Advent 3. vasárnapja a pásztoroké: az öröm vasárnapja. Megdöbbenés nélkül nincs igazi öröm. Mindig van benne valami rácsodálkozás.