Hélisz Katalin

Lelkigondozói munkám mellett lelki kísérést (KRE-HTK), pasztorális tanácsadást (SSZHF) és lelkivezetést (Ignáci Lelkiségi Központ) tanítok. Szeretek embereket meghallgatni ott legbelül, és másokat erre tanítani. Folyamatosan tanulom a szeretést, az Istenre hagyatkozást és az imádságot. Szeretem a csöndet, a szépet és a sokszínűséget. Hálás vagyok, hogy egy teológus feleségeként és két fiatal felnőtt édesanyjaként mindebben részem lehet.

A szerző bejegyzései

Három kincsed

W. Stinissen: Semmiséged, csended, bűnöd elismerése alkalmat ad Istennek, hogy azzá tegyen, aki teérted lenni akar.

Frederick Buechner: Boldogmondások

Ha meg kellene tippelnünk, milyen embereket választ ki Jézus, alighanem nagyot tévednénk.

Wilfrid Stinissen: A boldogságvágyról

Isten az ember beteljesedése. Meglepő, hogy az Isten utáni vágyból ugyanannyi fájdalom, mint öröm fakad.

Frederick Buechner: Az Emlékezés szobája

Itt békességre lelhetünk, ami abból fakad, hogy bár többnyire nem vettük észre, sohasem voltunk teljesen egyedül.

Egy sajátos hármasság

A valódi ön- és emberismeret Isten jelenlétében adatik és válhat sajátunkká.

A bárcsak virágának ünnepe

Jézus ‘bevon-ulása’ Jeruzsálembe a bárcsak ünnepe, ő afelé von, hogy az igazi békét benne keressük.

Hit hangjai a sötétségből

Zsákutcában vagyok, és te juttattál ide, ó Istenem! Megtalállak a sötétben? Nem a még megmaradt fénysugarakban, hanem a sötétségben?

Nini!?!

Advent 3. vasárnapja a pásztoroké: az öröm vasárnapja. Megdöbbenés nélkül nincs igazi öröm. Mindig van benne valami rácsodálkozás.