Kovács Endi

Endi

Lelkiségi teológus, a Barnabás Csoport munkatársa, a Szív kör, a Lelkiségi műhely és a Spiritualitás és misszió képzés (KRE-HTK) oktatói körének tagja. Nagy hatással volt rám édesanyám szeretete és hite, akit 8 évesen elveszítettem. 18 évesen Krisztus megragadott, majd részese lehettem a MEKDSZ-t, a Harmat Kiadót és a magyarországi Wycliffe Bibliafordítókat elindító csoportoknak. 1994-től Katival, feleségemmel 4 évet Vancouverben tölthettünk, ahol Jim Houston és Eugene Peterson mellett tanulhattam lelkiségi teológiát, ekkor fedeztem fel a szentek közösségét, ami azóta is meghatározó számomra.

A szerző bejegyzései

Lássalak csak téged

Avilai Teréz imája:
Lássalak csak téged, Jézusom, te drága,
Lássalak csak téged, Haljak meg utána.

Isten nagy vágya

P. Pizabbala: A mágusok vágya akkor teljesedik be, amikor útjuk találkozik a kinyilatkoztatással. Ez Isten epifániája.

A lelki élet elmélyülésének útján

A Megnemismert felhője: egy ismeről hang a 14. századból.

Az ima tanítása

A tiszta imát csak belülről lehet ismerni. A találkozásról nem is az ember tanúskodik, hanem Isten.

Ha tőled egészen áttüzesedném

Kempis Tamás imája a Krisztus követése című művéből.

Az egyszerűség felé

Bözsi néni azt tanította, hogy ami igaz az egy-szerű. Egységes. Azóta ezt tanulom.

Egység a különbözőségben

Wilfrid Stinissen: “Nem a hasonlóság alkot egységet, hanem a szeretet, mert összhangba hozza az eltérő adottságokat. “

Sík Sándor: XIII. Stáció

Ez egy olyan stáció, ami időtlen: megállít, ott tart. Megrendülten, csodálva. Karácsony és Húsvét titka előtt.

Maradjatok

Nem azt mondod, akarjatok, szerezzetek, markoljatok … Időzés, fülelés, meg- és közelengedés. Gyengéd nesztelenség.

Boldog vagy-e az Istenkapcsolatodban?

IVK kerekasztalbeszélgetés Kovács Endrével, Sefcsik Zoltánnal és Végh Csengével, moderál Nyikos Anna.

Otthon

Ha a hontalanság dermeszt,
és a száműzetés rideg,
tudd meg: már úton vagy.

A Lélek vezetése a közösségben

Milyen kihívások elé állít az a közösség, amelyben az élő Krisztus megjelenítése a tét?

Eltávolodott tőlük

Úgy tűnik, Isten ahhoz, hogy észrevegyük azt, ami van, elveszi szemünk elől azt, ami látható.

Képzelőerő: hiedelem vagy hit?

Különbség van az Istennek ajánlott képzelet és a valóság elkerülését szolgáló képzelet között.

Várakozás

Az adventi várakozás arra hív, hogy ne legyünk se erőszakosak, se tunyák, hanem hogy Felé forduljunk.

Wilfrid Stinissen: Emlékezés és felejtés

Ha olyasmivel foglalkozunk, ami eltávolít Istentől, vagy nem hozzá vezet, csak az időnket vesztegetjük, és elvétjük életünk igazi célját.

Kedvcsináló – Sóskuti Zoltán: A partra vetett

Aki ezt a könyvet elolvassa és azt éli meg, hogy az rá csak egy kicsit is hasonlóan hat, mint ahogy rám hatott, vigyázzon: lénye mélyebb rétegeivel szembesülhet.

Elfelejteni Istent és visszatalálni Hozzá

“Elfelejtettem Istent”, írja Tolsztoj. Mit tegyünk akkor, ha mi is ezt tapasztaljuk, és, ahogy Tolsztoj fogalmaz, szeretnénk „felemelkedni”?

Keresztelő János megtérése (Pierbattista Pizzaballa)

Jézus előfutárát, Keresztelő Jánost, arra inti, hogy szabaduljon meg személyes kis várakozásaitól, hogy teret adjon Jézus üdvözítő szavának.

Szavak nélküli ima Keresztes Szent Jánosnál és Dietrich Bonhoeffernél

Érdemes megvizsgálnunk a szavak nélküli imádsághoz való hozzáállásunkat, az annak elutasítását, illetve támogatását szolgáló szemléletmódot. Nagy a tét.

A tudatlanság tudása – Nicolaus Cusanus öröksége

Hogyan ismerjük meg Istent úgy, hogy azt a valóságát is elismerjük, ami túlmegy a számunkra járatos megismerési utakon?

Keresztény spiritualitás: luxus, hasznos, pazarlás?

A közelmúltban egy ismerősöm ezt kérdezte: Nem luxus a spiritualitás?

Eltűnik, hogy jobban lássuk?

Talán mindig is azt akarta, hogy Benne a Láthatatlant lássuk, hogy az Ő Atyjának legyünk a fiai és a lányai, és amikor ez megtörténik, Ő a háttérbe húzódjon?

Vágyhatok-e arra, hogy elismerjenek?

Azt éreztem: most sokkal inkább annak van itt az ideje, hogy kifejezzem: az ember elismerés utáni sóvárgása mögött spirituális keresés áll.

Szenvedés és gyógyulás: az ő sebei által gyógyultunk meg (I. rész)

Bár a szenvedésen átmenni gyötrelmes, mégis kapoccsá lehet. – A szenvedés és Krisztus megváltásának egybetartozása.

Szenvedés és gyógyulás: az ő sebei által gyógyultunk meg (II. rész)

Szenvedésünk végállomása nem a fájdalom keserűsége, hanem a szenvedés Krisztusa. Isten belénk szereti magát Jézusban.

Menedék

Lábad alatt kifeszített kötél,
egy lépés és aztán megint egy,
tudatosan lépkedsz, óvatosan.

Eugene H. Peterson: A lelkészi hivatás művészete

A lelkipásztor előtt Peterson szerint két út áll: vagy átblöfföli az életét, vagy belemerészkedik a szeretet bensőségességének útjaiba.

Szükségünk Istenre és egymásra – Hónapindító

Miként illesszük össze az Isten utáni és az emberek utáni vágyunkat, amelyek egyaránt lényegi részünk?

Szentek közössége a romok között

Azelőtt azt kérdeztem: „Származhat-e a középkori szerzetesektől valami jó?”, most ezt: „Származhat-e tőlük olyan, amiből ne tanulhatnánk?”

Hol van Isten, amikor fáj? – Philip Yancey előadása

Philip Yancey közel megy a szenvedéshez. Üzenetének ereje abban rejlik, hogy a megrendülést és a reménységet mindvégig együtt tartja. Videofelvétel.

Ki vagy Te? Ki vagyok én? – Merton és Levinas

Egy elképzelt beszélgetés Istenről, emberről Merton és Levinas között.

Csendesítő

Imádságos elvonulás keresztény szolgálóknak a Barnabás Csoport szervezésében.

Szeretni Istenben

Istennel és az emberekkel megélt kapcsolatunk a zsindelytetőhöz hasonlóan egy egységet alkot, azt javítani csak úgy lehet, ha az egészet újrarakjuk.

Tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos szívű vagyok

Legyek bár csendes intenzitás,
vagy szótlan megrendülés.
Hadd legyek áradás.
Az Atyáé, a Fiúé, és a Léleké.

Öröm

Ravasz László: A Golgota nagy csendessége isteni szünjel a kitörni készülő húsvéti ujjongás bevezetésére.

Egy adventbe lépés története

Fejembe vettem azt, hogy ha eljutok az első adventi vasárnapig, akkor már lesz erőm élni, akkor már valahogy Jézus valósága határozza meg a várakozást.

“Lelki éhség” konferencia: november 25.

Miközben a lelki éhség alapérzésünk, Jézus azt mondja nekünk “van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok”. Hol és merre tartunk mi az éhség útján?

Frissen a nyomdából: “Lelki éhség”. Könyvbemutató.

A protestáns spiritualitástól protestáns szemmel. Új monográfia: másfél tucatnyi tanulmánnyal.

Az ökumenikus párbeszédről

Annak az egységnek az útja, amiért Krisztus Urunk imádkozott, Krisztus személyében és jelenlétében keresendő.

A szerkesztő köszöntése

Aki imádkozik, viteti magát, ahogy a papírcsónak a patak vízén. Így viszonyul Istenhez. Ez a közös az imádságban és a játékban: az önfeledtség.

Hát eljöttél?!

Ki elbújsz, hogy kutassunk,
sóvárogsz, hogy kitartsunk,
kurjantasz, ha találunk

Dietrich Bonhoeffer: Ki vagyok én?

Bonhoeffer verse 1944-ből
Ki vagyok én? … Másokat ámító,
magában sápító hitvány alak?

A csendesnapok nyomában: a sabbat mint útmutatás

Heschel rabbi szerint nem a hat nap szenteli meg a hetediket, hanem a hetedik szenteli meg a hatot.

Mint ez a kisgyermek

Életünk áramlás. Olyanok vagyunk, mint egy folyómeder. A gyermekség arra hív, hogy ezt az életet beengedjük; a felnőttség arra, hogy tovább is adjuk.

Az imádságról – “Sufni” előadás, IVK, 2021.

Az imádság olyan, mint egy áramlás, az isteni élet áramlása, valahogy úgy, mint ahogy a szívben az egészség titka az átáramló vér.

A szeretet növekedése és a szent hegy

Jézus minden embert a szeretet társasága felé vezet. Ebben az írásban e szeretet befogadásának és továbbadásának az útját szeretném nyomon követni.

Az ajak elé tartott mutatóujj

Add még magad, Lélekben és valóságban, kenyérben és borban,
még ha minden ünneplésünk, újabb szegütés is.

Ünnep húsvét és pünkösd között

Jézus mennybemenetelében a menny és a föld úgy találkoztak, ahogy azelőtt aligha. Számára a távolság közelség, és az emberi test is a dicsőség hordozója.

A keresztény misztika mítosztalanítása

A keresztény misztika a szerető Isten és az Őt befogadó emberek meghitt találkozásainak összhangzata.

A kell és a lehet – avagy az orthománia és a szél

Aki a szelet lexikonból ismeri, nem sokat tud róla. A szelet abból ismerjük, hogy hat ránk. Ilyen Isten is.

Reggel

Jézus jelenléte mindjobban a távolba vész… Ha belül éjszaka van, odakint hogyan lehet nappal?

Nagyszombati csend

Nagyszombat a valóságtól elszakadt lélek gyógyírja, nem csupán köztes idő, mint egy postai küldeményben a töltelék csomagolóanyag.

Éhesen: A bibliai böjt hivatása (1. rész)

A böjt hivatása spirituális: a keresztény böjtben az ember Isten előtt alázkodik meg, Isten előtt tárul fel, Istennek szolgáltatja ki magát.

Éhesen: Ürességünk boldogsága (2. rész)

“Hogy teljesen birtokába vehesse Ő,
Ne kívánjon birtokolni semmit” … Így lesz az üresség meghívás.

Éhesen: Az önmegtagadás tárháza (3. rész)

Miközben azt hisszük, a másikért cselekszünk, saját belső emberünk is épül. Ebben rejlik az engedelmesség huncutsága.

Makariosz

Áldottak, kik nem tudják összetartani,
magukat sem, lelkükre más vigyáz.

Beköszöntő

Az ünnepek túlmutatnak azon, ami épp látható. Emlékeztetnek, hogy az is létezhet, amit csak sejtünk …

Szabadító és szabadulás, karácsony akkor és most

A szabadság, amit Jézus ad, nem úgy határozza meg magát, hogy mitől szabad, hanem úgy, hogy mire szabad.

Karácsony hangjai

Magyaráz a prédikátor,
elemez a politikus,
részletez a szóvivő,
ecsetel a családfő.

Adventről azoknak, akiknek a Jézus-történet csak mítosz

Lehet, hogy a hozzánk érkezőben maga jön el, az Isten? A válasz megadásához kell a … , hogy legyen bennünk számára hely.

A beszédnek is van lelke

Avagy a keresztény retorika nyomában.
Jézus szavai életet hordoznak, ennek erejét keresztény életem első napjától fogva érzem. Általuk fordult ateizmusom istenhitbe.

Séta a Kálvin téren

A szerkesztő előszava. A hónap témája: Kik vagyunk mi, protestánsok? A latin „protestere” fordítható úgy, hogy “tiltakozik”, és úgy is, hogy “tanúskodik”.

A „kegyesség”, mint az Isten terében élt élet

A „kegyesség” útját kereső ember életét és tetteit a kegyelem – Isten lényének személyre szóló kiáradása és ennek továbbadása – határozza meg.

Teremtés és új teremtés

A természethez való más és más hozzáállás megismerése során bejárt út némely meglátása, mint saját életem állomásai.