Szabóné László Lilla

Református lelkész – teológiai tanár – három gyermek édesanyja. Református hitvallásosságom a veszprémi református gyülekezet ifijében és cserkészcsapatában találtam meg. Teológiai gondolkodásomnak a budapesti teológusi éveim (KRE-HTK) és a pápai- majd a budapesti tanári feladataim (a valláspedagógia és a pásztorálpszichológia területein) adtak hasznos kereteket. Szárnypróbálgatásaim a Balaton-felvidék több gyülekezetéhez és közösségéhez kötődnek. Távlatokat és különleges ajándékokat a szárnyalásban leginkább a természetben, családban, barátokkal megélt imádságok, testvérekkel szervezett LélekJelenLét csendhétvégék (Sófár) és a kollégáimmal átélt szakmai és lelki találkozások (Spiritualitás és misszió az egyházban képzés, Lelkiségi Műhely) adnak.

A szerző bejegyzései

Megüresedett

Kedves időszakom advent, a gyertyaláng körüli találkozások, a sürgés-forgás. Idén lebetegedtem, magam vagyok, pőrén. Lehet-e ajándékká az üresség?

Adventi gyertyák

Az adventi koszorú gyertyái egy-egy lépés Felé, aki érkezik, hogy otthonra leljünk benne: hittel várni, reményben keresni, a találkozás örömével szeretetben otthonra lelni.

Amikor háborúk hírét halljátok

Lehet szorongva igét hirdetni? Lehet háborús időben evangéliumot, örömhírt szólni?
Hajnali meditáció

Lelki nap és nyílt nap

Április 9-én délelőtt lelki napot, ebéd után pedig a meghirdetett képzéseket bemutató nyílt napot tart Gazdagréten a Spiritualitás és misszió az egyházban Műhely.

Böjtkezdet

A böjt ideje mennyei egész-ségre hív: Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban. – A szerkesztő előszava a hónap témájához.

Lelki nap és nyílt nap

Spiritualitás és Misszió Műhely lelki napot és nyílt napot szervez április 9-én a Gazdagréti Református Templomban.

Tanítványként a világban

Az MRE Missziói Szolgálat keretében tanfolyam indul 2022 őszétől spiritualitás és misszió témában.

Spiritualitás és misszió az egyházban

Szakirányú továbbképzés a KRE-HTK-n hitéleti végzettséggel rendelkező testvéreknek 2022 őszétől.

Gyógyulni vágyik

Januárban a honlapon a gyógyulás témáját járjuk körül.

Évről évre

Már ebben az igyekezetben szépen lassan gyógyulni kezdenek a Tőle eltávolodott részek és erőt kapunk.

Isten oikoszának megújítása

Szeptember 26-án vasárnap vette kezdetét a Teremtés hete. Az idei hét témája: “Hol laksz?”

A Te udvaraidban

Jó megpihenni Isten gyümölcsöt érlelő szeretetében. – A szerkesztő előszava

Kísérni az úton – 7 lépés a lelki beszélgetéshez

Az egyik testvér úgy áll a másik testvér mellé, hogy ebben a találkozásban legteljesebb módon adjanak teret annak, amit számukra Isten ott és akkor elkészített.

Számomra a csend… (3)

Amikor sem az ’én’, sem a ’Te’ nem hangosabb Őnála. Amikor az ’én’ megnyitja magát Tefeléd. Tebenned feltárul Ő. Hárman vagyunk egyek az Ő mindenre kiterjedő valóságában.

Látni

Van valami gyönyörűséges abban, hogy a húsvét csodája a természet újraéledésében, a tavaszban érkezik el minden évben. De van szemünk rá?

Választottál már halál s halál közt?

Bármerre lépsz, keresztet viszel,
megtörik csontjaid, s meghasad szíved.

Mezítlábas úton

Kiteszed-e magad Jézus érintésének, oda nyújtod-e a piszkos lábad, és megengeded-e, elfogadod-e, hogy megmosson, és szolgáljon feléd?Igehirdetés János 13,1-14 alapján.

Lelki éhség 4.0

Március 25-én, csütörtökön 15.00-19.00-ig csatlakozhatunk a böjt témáját is feldolgozó online konferenciához.

Böjt a lelki beszélgetésben

A böjti idő lehetőség arra, hogy tanuljuk ennek a szolgálatnak a művészetét: hogyan tudunk gyógyító jelenléttel a testvér mellé állni úgy, hogy együtt állunk be Isten Gyógyító Jelenlétének valóságába.

Böjt – mint az elengedés, a veszteség, a gyász lelkigyakorlata

A böjtben megélt lemondás egyfajta önként vállalt út lehet az elengedésben, a veszteség és a halál elfogadásában.

Szívhang – máglya

Ahogyan ott, a kamasz évek átélései közt tanuljuk meg azt is, hogy az újban egyszerre van elengedés, gyász és reményteljes jövő, vagyis ajándék.

“…a szentek közösségét…”

Erdélyben világításnak hívjuk. Gyermekeim temetőzésnek. Az ősznek fontos és meghatározó napja. Emlékezünk és emlékeztetjük magunkat a láthatónál nagyobb valóságra.

Lelki éhség 3.0

A Lelki éhség konferenciasorozat következő alkalma november 12-én, csütörtökön 15.00-19.00-ig az online térben kerül megrendezésre.

„… minden, amit alkotott…”

Ez év szeptemberében, a teremtésünnep havában honlapunkon a Teremtő Isten felé fordulunk: az írások, alkotások mentén keressük a helyünket a teremtett világban.

Teremtés hete 2020

Teremtés hete 2020. Szeretettel hívjuk olvasóinkat, hogy szánjuk oda ezt a hetet az Isten előtti csendességben akár a honlap írásai kapcsán, akár a Teremtés-ünnep témafelvetései mentén.

Valaki jár a fák hegyén…

valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem