Szabóné László Lilla

Református lelkész – teológiai tanár – három gyermek édesanyja. Református hitvallásosságom a veszprémi református gyülekezet ifijében és cserkészcsapatában találtam meg. Teológiai gondolkodásomnak a budapesti teológusi éveim (KRE-HTK) és a pápai- majd a budapesti tanári feladataim (a valláspedagógia és a pásztorálpszichológia területein) adtak hasznos kereteket. Szárnypróbálgatásaim a Balaton-felvidék több gyülekezetéhez és közösségéhez kötődnek. Távlatokat és különleges ajándékokat a szárnyalásban leginkább a természetben, családban, barátokkal megélt imádságok, testvérekkel szervezett LélekJelenLét csendhétvégék (Sófár) és a kollégáimmal átélt szakmai és lelki találkozások (Spiritualitás és misszió az egyházban képzés, Lelkiségi Műhely) adnak.

A szerző bejegyzései

Isten oikoszának megújítása

Szeptember 26-án vasárnap vette kezdetét a Teremtés hete. Az idei hét témája: “Hol laksz?”

A Te udvaraidban

Jó megpihenni Isten gyümölcsöt érlelő szeretetében. – A szerkesztő előszava

Kísérni az úton – 7 lépés a lelki beszélgetéshez

Az egyik testvér úgy áll a másik testvér mellé, hogy ebben a találkozásban legteljesebb módon adnak teret annak, amit számukra Isten ott és akkor elkészített.

Számomra a csend… (3)

Amikor sem az ’én’, sem a ’Te’ nem hangosabb Őnála. Amikor az ’én’ megnyitja magát Tefeléd. Tebenned feltárul Ő. Hárman vagyunk egyek az Ő mindenre kiterjedő valóságában.

Látni

Van valami gyönyörűséges abban, hogy a húsvét csodája a természet újraéledésében, a tavaszban érkezik el minden évben. De van szemünk rá?

Választottál már halál s halál közt?

Bármerre lépsz, keresztet viszel,
megtörik csontjaid, s meghasad szíved.

Mezítlábas úton

Kiteszed-e magad Jézus érintésének, oda nyújtod-e a piszkos lábad, és megengeded-e, elfogadod-e, hogy megmosson, és szolgáljon feléd?Igehirdetés János 13,1-14 alapján.

Lelki éhség 4.0

Március 25-én, csütörtökön 15.00-19.00-ig csatlakozhatunk a böjt témáját is feldolgozó online konferenciához.

Böjt a lelki beszélgetésben

A böjti idő lehetőség arra, hogy tanuljuk ennek a szolgálatnak a művészetét: hogyan tudunk gyógyító jelenléttel a testvér mellé állni úgy, hogy együtt állunk be Isten Gyógyító Jelenlétének valóságába.

Böjt – mint az elengedés, a veszteség, a gyász lelkigyakorlata

A böjtben megélt lemondás egyfajta önként vállalt út lehet az elengedésben, a veszteség és a halál elfogadásában.

Heti útravaló – feliratkozás

Honlapunk heti útravalója, a feliratkozóknak küldött hírlevél kapcsolódni segít. Egymással. Krisztussal. Az élettel.

Szívhang – máglya

Ahogyan ott, a kamasz évek átélései közt tanuljuk meg azt is, hogy az újban egyszerre van elengedés, gyász és reményteljes jövő, vagyis ajándék.

“…a szentek közösségét…”

Erdélyben világításnak hívjuk. Gyermekeim temetőzésnek. Az ősznek fontos és meghatározó napja. Emlékezünk és emlékeztetjük magunkat a láthatónál nagyobb valóságra.

Lelki éhség 3.0

A Lelki éhség konferenciasorozat következő alkalma november 12-én, csütörtökön 15.00-19.00-ig az online térben kerül megrendezésre.

„… minden, amit alkotott…”

Ez év szeptemberében, a teremtésünnep havában honlapunkon a Teremtő Isten felé fordulunk: az írások, alkotások mentén keressük a helyünket a teremtett világban.

Teremtés hete 2020

Teremtés hete 2020. Szeretettel hívjuk olvasóinkat, hogy szánjuk oda ezt a hetet az Isten előtti csendességben akár a honlap írásai kapcsán, akár a Teremtés-ünnep témafelvetései mentén.

Valaki jár a fák hegyén…

valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem