Szabóné László Lilla

Református lelkész – teológiai tanár – három gyermek édesanyja. Református hitvallásosságom a veszprémi református gyülekezet ifijében és cserkészcsapatában találtam meg. Teológiai gondolkodásomnak a budapesti teológusi éveim (KRE-HTK) és a pápai- majd a budapesti tanári feladataim (a valláspedagógia és a pásztorálpszichológia területein) adtak hasznos kereteket. Szárnypróbálgatásaim a Balaton-felvidék több gyülekezetéhez és közösségéhez kötődnek. Távlatokat és különleges ajándékokat a szárnyalásban leginkább a természetben, családban, barátokkal megélt imádságok, testvérekkel szervezett LélekJelenLét csendhétvégék (Sófár) és a kollégáimmal átélt szakmai és lelki találkozások (Spiritualitás és misszió az egyházban képzés, Lelkiségi Műhely) adnak.

A szerző bejegyzései

Heti útravaló – feliratkozás

Honlapunk heti útravalója, a feliratkozóknak küldött hírlevél kapcsolódni segít. Egymással. Krisztussal. Az élettel.

Szívhang – máglya

Ahogyan ott, a kamasz évek átélései közt tanuljuk meg azt is, hogy az újban egyszerre van elengedés, gyász és reményteljes jövő, vagyis ajándék.

“…a szentek közösségét…”

Erdélyben világításnak hívjuk. Gyermekeim temetőzésnek. Az ősznek fontos és meghatározó napja. Emlékezünk és emlékeztetjük magunkat a láthatónál nagyobb valóságra.

Lelki éhség 3.0

A Lelki éhség konferenciasorozat következő alkalma november 12-én, csütörtökön 15.00-19.00-ig az online térben kerül megrendezésre.

„… minden, amit alkotott…”

Ez év szeptemberében, a teremtésünnep havában honlapunkon a Teremtő Isten felé fordulunk: az írások, alkotások mentén keressük a helyünket a teremtett világban.

Teremtés hete 2020

Teremtés hete 2020. Szeretettel hívjuk olvasóinkat, hogy szánjuk oda ezt a hetet az Isten előtti csendességben akár a honlap írásai kapcsán, akár a Teremtés-ünnep témafelvetései mentén.

Valaki jár a fák hegyén…

valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem