Szenvedés és gyógyulás: az ő sebei által gyógyultunk meg (II. rész)

Szenvedésünk végállomása nem a fájdalom keserűsége, hanem a szenvedés Krisztusa. Isten belénk szereti magát Jézusban.

Szenvedés és gyógyulás: az ő sebei által gyógyultunk meg (I. rész)

Bár a szenvedésen átmenni gyötrelmes, mégis kapoccsá lehet. – A szenvedés és Krisztus megváltásának egybetartozása.

Arcok a határon

Ruth könyve határaink meghaladásáról tanít. Jövevényekről és vándorokról, akik a Végtelennel a végtelenbe tartanak.

A református zarándoklat teológiája

A zarándoklat, mint teremtményi mivoltunk megélése, úton járás Istennel, be- és felfelé figyelés, és a sákramentumok.

Szeretni Istenben

Istennel és az emberekkel megélt kapcsolatunk a zsindelytetőhöz hasonlóan egy egységet alkot, azt javítani csak úgy lehet, ha az egészet újrarakjuk.

Egy sajátos hármasság

A valódi ön- és emberismeret Isten jelenlétében adatik és válhat sajátunkká.

Egység a különbözőségben

Wilfrid Stinissen elmélkedése: “Nem a hasonlóság alkot egységet, hanem a szeretet, mert összhangba hozza az eltérő adottságokat. “

Otthonosan mozogni

A kortárs teológiában a mély inkarnáció (deep incarnation) fejezi ki azt a gondolatot, hogy a testet öltés nem csupán egy személyben történik meg, hanem az egész teremtettségben.

Megvigasztalódás – megvigasztaltatás

Az emberi utak körbe-körbejárnak, s nem vezetnek sehova. Egyetlen vigasztalódásunk, hogy Jézus tulajdonai vagyunk.

Az ámulat mezsgyéjén

Ami emberré tesz minket, és lehetővé teszi a boldogság megtapasztalását, az a csodálat és a megrázkódtatás között feszülő ív.

Fragmentált kapcsolataink jövője

Istennek sokféle kapcsolata van a világgal, amelyek mindegyikét áthatja a szeretet, amely az egyetlen viszonya a világgal. 

Az ökumenikus párbeszédről

Annak az egységnek az útja, amiért Krisztus Urunk imádkozott, Krisztus személyében és jelenlétében keresendő.