Szavak nélküli ima Keresztes Szent Jánosnál és Dietrich Bonhoeffernél

Érdemes megvizsgálnunk a szavak nélküli imádsághoz való hozzáállásunkat, az annak elutasítását, illetve támogatását szolgáló szemléletmódot. Nagy a tét.

A tudatlanság tudása – Nicolaus Cusanus öröksége

Hogyan ismerjük meg Istent úgy, hogy azt a valóságát is elismerjük, ami túlmegy a számunkra járatos megismerési utakon?

Szenvedés és gyógyulás: az ő sebei által gyógyultunk meg (I. rész)

Bár a szenvedésen átmenni gyötrelmes, mégis kapoccsá lehet. – A szenvedés és Krisztus megváltásának egybetartozása.

Szenvedés és gyógyulás: az ő sebei által gyógyultunk meg (II. rész)

Szenvedésünk végállomása nem a fájdalom keserűsége, hanem a szenvedés Krisztusa. Isten belénk szereti magát Jézusban.

Arcok a határon

Ruth könyve határaink meghaladásáról tanít. Jövevényekről és vándorokról, akik a Végtelennel a végtelenbe tartanak.

A református zarándoklat teológiája

A zarándoklat, mint teremtményi mivoltunk megélése, úton járás Istennel, be- és felfelé figyelés, és a sákramentumok.

Szeretni Istenben

Istennel és az emberekkel megélt kapcsolatunk a zsindelytetőhöz hasonlóan egy egységet alkot, azt javítani csak úgy lehet, ha az egészet újrarakjuk.

Egy sajátos hármasság

A valódi ön- és emberismeret Isten jelenlétében adatik és válhat sajátunkká.

Egység a különbözőségben

Wilfrid Stinissen: “Nem a hasonlóság alkot egységet, hanem a szeretet, mert összhangba hozza az eltérő adottságokat. “

Otthonosan mozogni

A kortárs teológiában a mély inkarnáció (deep incarnation) fejezi ki azt a gondolatot, hogy a testet öltés nem csupán egy személyben történik meg, hanem az egész teremtettségben.