Eltűnik, hogy jobban lássuk?

Talán mindig is azt akarta, hogy Benne a Láthatatlant lássuk, hogy az Ő Atyjának legyünk a fiai és a lányai, és amikor ez megtörténik, Ő a háttérbe húzódjon?

Átlépés

Jézus útja, léptei a mélységbe visznek: az isteni világból a földre, onnan pedig a halálba. Ebből a mélypontból hozza fel őt Isten és emeli a magasba, mindenkinél magasabbra. Ez a krisztusi út a mi életünkben is jelen van. Az új élethez, a feltámadáshoz a halálon át vezet az út.

Menedék

Lábad alatt kifeszített kötél,
egy lépés és aztán megint egy,
tudatosan lépkedsz, óvatosan.

Böjtkezdet

A böjt ideje mennyei egész-ségre hív: Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban. – A szerkesztő előszava a hónap témájához.

A Legszentebb templom

Imádkozz ma így: Uram! Add, hogy testemre templomként tekintsek, mint a te Lelked templomára!

Szentek közössége a romok között

Azelőtt azt kérdeztem: „Származhat-e a középkori szerzetesektől valami jó?”, most ezt: „Származhat-e tőlük olyan, amiből ne tanulhatnánk?”

Soren Kierkegaard: Miatyánk a természetben

Kint, Isten szabad ege alatt nem-é mindig ünnep van? Mert ott csend van. Van valami isteni ebben a csendben.

Tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos szívű vagyok

Legyek bár csendes intenzitás,
vagy szótlan megrendülés.
Hadd legyek áradás.
Az Atyáé, a Fiúé, és a Léleké.

Mégis élet…

Juhász Gyula De profundis verse a Zsongom megzenésítésében

Kendőbe kötve

miért van fején a kendő?
alatta haja tán újra megnő?

Testet ölt

Az idei adventben az inkarnáció, a testetöltés vagy testtélétel titka körül járnak a honlapon megjelenő tartalmak.
A szerkesztő előszava.

Simeon szemei

“Meglátta szemem üdvösségedet”, mondja végül. Addigra már tetőtől talpig csupa látásba merítkezett.