Három kincsed

W. Stinissen: Semmiséged, csended, bűnöd elismerése alkalmat ad Istennek, hogy azzá tegyen, aki teérted lenni akar.

Simeon szemei

“Meglátta szemem üdvösségedet”, mondja végül. Addigra már tetőtől talpig csupa látásba merítkezett.

Utolsó kívánság

Siralomházban mulatok, pincérem az Isten … Földi vágyak nem fűtenek, de bensőm gyakran didereg.

Kegyelem

Sokszor elképzelte: odaáll és elmondja a történetét, de sosem tette meg. Mert ha kinyitja a lelkét, akkor már nagyon fájna, ahogy sorban rádobják a követ.

Hagyjatok magamra Istennel

Hadd legyek sziget,
szentül, fenntartva Neked,
Isten, egyedül Veled.

Az Úr Krisztus békessége menjen veled

A Northumbria Community reggeli áldása. A Drogterápiás Otthonban, mikor egy terápiát végzett lakót útnak indítunk, mindig elmondom.

Kyrie

Egyiptomi kopt keresztény ének: Ő ki égnek s földnek Ura zsenge testbe alászálla … Zsenge teste megtöretik, értetek váltságul adatik.

Az egyszerűség felé

Bözsi néni azt tanította, hogy ami igaz az egy-szerű. Egységes. Azóta ezt tanulom.

Beszédtöredék a szerelemről

A Messiás eljövetelét semmi más nem teszi ennyire őrülten beválalóssá, ennyire felszabadultá csak a szerelem.

Tündökölj!

A fa alatt idén nem volt igazán ajándék, kettesben ünnepelt a karácsonyfával. Aztán kinyitotta a Szentírást …

A romok közül – imádság egy elrontott advent után

Nem sikerült, pedig nagyon akartam. A lassulást, a fókuszt, hogy rád figyelek. Ellepett ez a pár hét, ledarált, és most a romokat nézem.

The Fall

A bukás. A bűnbeesés. Mulandóság, ősz. Esés, hullás, zuhanás. A mindenből a végesbe születése által.