Egyetemesség mozaikok

A pünkösd az egyház születésnapja. A Szentlélek munkája nyomán innen indul az egyház története. Pünkösdöt követően júniusi témánk így az egyház és annak egyetemessége.

botlásból polgárháború – avagy mi nem az egység

Az indulatok lassan lecsillapodnak. Feltápászkodik s próbálna továbbmenni. Azonban a sebes láb nem moccan, csak lóg.

láttam mert látott

láttam keresztet falon
emberfiával s nélküle
láttam oltáron
kősírokon dőlve

Lego Divine

Bűnünk az első, szabadulásunk az utolsó Ádám által lett egyetemessé. Isten-keresésünk és a Vele való kapcsolat iránti egzisztenciális vágyunk és megtapasztalásunk közös.

Vallás

Felekezet, vallás, kegyesség.
Szeretem a szavakat. Szeretem érteni őket. De ezeknél a fogalmaknál nem tudtam, hogy honnan induljak el. Mit jelent mindez?

Egy test tagjai

a Lélek, mi összefog
lendít, mozdít
arra hív,
hogy egyek legyünk,
amint Ő Egy velünk.

Nagy titok ez

Vajon mindenhol ilyen hosszú ideig kell várni a menyasszonyra? Már órák óta tartott az a feszengés, ami az első rántott csirkecomb és az első kávé között telt el még a polgári szertartás előtt.

Isten lelke a Biblián kívül

Néha azt gondolom, hogy az élő Lélek mintha fellázadna és kitörne a mederből, és felfakadna valahol máshol.

Választottál már halál s halál közt?

Bármerre lépsz, keresztet viszel,
megtörik csontjaid, s meghasad szíved.

évának új ruhája

testem szégyenét elfedi
így tudok majd elé állni
bőrömön az ő bőre vagyon
feltámadt testén én a szegnyom

Vér

bűnös a teste,
sír az arca.
Beburkolja
szégyellnivaló testem.