Énekfűzér Karácsony estére

a HolddalaNap Zenekarral

A próféták írásának letelt ideje
Az Úr fényes csillagjában tündöklik jele,
A szegény pásztorokhoz Angyal vígasztalást hoz
Dícsőség a magasságban, így szól azokhoz:
Jertek, menjünk Betlehembe, hol az csillag van
Ott találjátok a Jézust szegény jászolban
Mivel szegények vagytok, Tiktek kíván Uratok
Hogy, mivélünk Angyalokkal udvaroljatok.
Egy eldobott, rongyos posztó melegítője,
Ezt érdemli a Világnak Üdvözítője
Szívrendítő sírása, de nincs vígasztalása
Így rendelte az atyának irgalmassága.

*****

Elindult Mária Karácsony estéjén,
Elindult ő Betlehembe szállást kéregetni.
Jó estét bő kovács, adjál nékünk szállást!
Szállást néktek nem adhatok,
mert sok vendégünk van.
Volt a bő kovácsnak egy szép vak leánya,
Elvezette Szűzanyánkat barmok jászolához.
12 órakor megszületett Jézus,
12 szép őrzőangyal köti a bokrétát.
Arra járt Szent József, befogta szamarát.
Elvezette Szűzanyánkat a gazdag kovácshoz.
Jó reggelt bő kovács! Mért nem adtál szállást?
Mért nem adtál Szűzanyánknak éjszakára szállást?
Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária,
Aranyból is, ezüstből is szállást adtam volna.
Én pedig a hideg földre lefeküdtem volna.

*****

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,
Betlehembe kibimbódz’ a zöld ág,
kit rég hogy vár mind ez egész világ,
Király mennybűl méltóság,
király mennybűl méltóság.

Ó te édes kicsi dologecskám,
szűz tejemből szopó kis báránkám,
szép illatú rozmaring szálecskám,
gyorsan felnőtt violám,
gyorsan felnőtt violám.

Tejem vóna, meg es szoptatnálak,
gyócsom vóna, bétakargatnálak.
E hidegvel csípni nem hagynálak,
szolgálnék mint uramnak,
szolgálnék mint uramnak.

Sír az Isten báránya,
Van aki őt sajnálja,
Bűneiket siratja,
Szűzanya őt ringatja.
Aj, aj, aj, Jézus aludjál!
Ne sírj gyönyörűségem,
Ki vagyon ékességem!
Szép bölcsődalt zengenek
A mennyei seregek
Aj, aj, aj, Jézus aludjál!
Jaj de kemény a jászol,
Kisfiam, jaj, de fázol
Tél ellen itt nincs bástya,
Csak Szent József palástja
Aj, aj, aj, Jézus aludjál!

*****

NÉKÜNK EZ NAPON SZÜLETÉK
EGY SZEPLŐTELEN SZŰZTŐL
GYŐZEDELEMNEK URAKINEK
A NAP HOLD ÉS A FÖLDÉS
MINDEN CSILLAGOK SZOLGÁLNAK
NAPONKÉNTAZÉRT MI FÖLDÖN LAKOZÓKEZ
NAPON DICSÉRJÜK AZ HATALMAS URAT
ÉNEKELVÉN NAGY ÖRÖMMEL
ÉS MUZSIKASZÓVAL
MONDVÁN DICSÉRETET

*****

Betlehem, Betlehem, a te határidba
érkezett Mária, rongyos istállóba.
Ott ülvén, mindegyre, elhagyott gerlice,
elkészíté magát a boldog szülésre.
Egy angyal, egy angyal újságot hirdete:
Betlehem várában kis Jézus született.
Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik,
a kisded Jézuska értünk imádkozik.

*****

Kirje, kirje kisdedecske
Betlehemi hercegecske
Ki mi értünk sok jót tettél,
A pokoltól megmentettél.
Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek
A kis Jézus megszületett.
A Kisjézus aranyalma
Boldogságos szűz az anyja
Két kezével betakarja
Lábaival ringatgatja.
Aludj, aludj, én szentségem.
Fényes csillag jár az égen,
Az utakat bölcsek járják,
Áldásodat várva várják.