Kyrie

Kő Boldizsár

Kyrie eleyson, Christe eleyson
Kyrie eleyson, Christe eleyson

Jöjjetek látni megszületett
A ti üdvösségtek
Századok óta várjátok
Ő vár most tireátok
Ott fekszik a jászolyba
Az Isten Önnönmaga
Ő ki égnek s földnek Ura
Zsenge testbe alászálla.

Kyrie eleyson, Christe eleyson
Kyrie eleyson, Christe eleyson

…..
…..

Lássátok a hajnalpírt
Mely kelet felől az égen nyílt
Szíveteknek nagy szomjúságára
Élő forrás vize fakada
Lelketeknek szerelme
Alászállott a földre
Zsenge teste megtöretik
Értetek váltságul adatik.

Kyrie eleyson, Christe eleyson
Kyrie eleyson, Christe eleyson