Magunkról

Mi a célunk?

Az Útitársak olyan online magazin és tárhely, melynek célja az olvasók Krisztushoz hasonulása és a Szentháromság közösségéhez történő csatlakozása, illetve az idevezető út támogatása. A Szentháromság közösségét gyakran hús-vér emberek között élhetjük meg; ezért a honlap, bár virtuális tér, csakis annyit ér, amennyire helyi közösségbe és a szentek egyetemes közösségébe hív.

A Krisztussal és az Atyával élt közösséget a krisztusi emberséget igenlő szemléletmód kialakításával és ápolásával, illetve a keresztény spiritualitás iránt érdeklődők összekapcsolásával szeretnénk szolgálni. A közölt forrásokat e cél érdekében választjuk ki és tesszük közzé.

Mit hiszünk?

Hiszünk, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, és hiszünk a Szent Lélekben.

Úgy a régiek – akikről és akiktől e honlapon lehet olvasni -, mint kortársaink, akik e sorokat írják, és mimagunk, kik a honlapot fenntartjuk, ezen a közös úton járunk. Az a reménységünk, hogy miközben ezen az úton egymást és olvasóinkat kísérjük, időnként magát Krisztust is felfedezzük, egyikünk és másikunk mellett, harmadikként, miként az emmausi tanítványok. Erre utal logónk 3 alakja: valóban útitársak vagyunk.

Ki áll a honlap mögött?

2012-ben azzal a szándékkal álltunk össze – „Lelkiségi műhely” néven – hogy a keresztény spiritualitás útját, ami lényegénél fogva egyetemes, saját házunk táján, protestáns köreinkben keressük.

A műhely azt tűzte ki feladatának, hogy a keresztény spiritualitás kincseit feltárja és továbbadja. Ezt szolgálja ez a honlap; a hasonló célú találkozókkal, képzésekkel és elvonulásokkal együtt. Ökumenikus lelkületet képviselünk. Az a vágyunk hogy a hitet valóságosan megéljük, mi magunk, és a hit mélyülését mások életében is szolgáljuk, különös tekintettel a protestáns közösségekre.

Vállalkozásunk közösségi, csakis akkor „él”, ha egy olyan kör „viszi”, melynek tagjai Krisztus érvényre jutását keresik személyesen is, magukban, és egymás között is. Akiknek hasonló a célja, hívjuk: tartsanak velünk!

A koordináló csapat tagjai:

Lilla

Szabóné László Lilla

Református lelkész – teológiai tanár – három gyermek édesanyja.
Már kislánykoromban kézen fogott az Úr Jézus. Reformátussá a veszprémi református gyülekezet ifijében, cserkészcsapatában, majd a budapesti teológián lettem. Szárnypróbálgatásaim a Balaton-felvidék több gyülekezetéhez, a pápai teológiához és a Sófárhoz kötődnek. Tágas térrel a családomban, barátok és kollégák közt ajándékoz meg az Isten. Jelenlegi szolgálati területeim: KRE-HTK Valláspedagógia és Pasztorálpszichológia Tanszék, Spiritualitás és misszió az egyházban képzés, Sófár – LélekJelenLét, 1RE-Veszprém, Lelkiségi Műhely.

Endi

Kovács Endi

Lelkiségi teológus, a Barnabás Csoport munkatársa, a Szív kör, a Lelkiségi műhely és a Spiritualitás és misszió képzés (KRE-HTK) oktatói körének tagja. Nagy hatással volt rám édesanyám szeretete és hite, akit 9 évesen elveszítettem. 18 évesen Krisztus megragadott, majd részese lehettem a MEKDSZ-t, a Harmat Kiadót és a magyarországi Wycliffe Bibliafordítókat elindító csoportoknak. 1994-től Katival, feleségemmel 4 évet Vancouverben tölthettünk, ahol Jim Houston és Eugene Peterson mellett tanulhattam lelkiségi teológiát, ekkor fedeztem fel a szentek közösségét, ami azóta is meghatározó számomra.

Katona Viktor

Református lelkipásztor és lelkigondozó vagyok, az MRE KIMM Drogterápiás Otthonának munkatársa. Feleségemmel Martonvásáron élünk. Szeretek gitározni, sétálni, zarándokolni. Egy hatgyermekes lelkészcsaládban nőttem fel, majd pápai diák lettem (gimnázium és teológia), voltam önkéntes Franciaországban (öregek otthona) és Angliában (Scargill House) is. Lelki utamon meghatározó még a Szív kör, a bakonybéli bencés közösség, a Manréza lelkigyakorlatai és a Northumbria Community. Vágyam, hogy Magyarországon, protestánsok között is legyenek együttélő, imádkozó és dolgozó közösség(ek), ahova el lehet vonulni megpihenni, imádkozni, gyógyulni.

A szerzők

A honlapon leközölt írások szerzői az apostoli hitvallást igenlő, különféle felekezetekbe és mozgalmakba tartozó személyek, akik a honlap céljával azonosulnak. Miközben fő célunk a protestáns közösségek szolgálata, az egyetemes kereszténység forrásaira támaszkodunk. A honlap akkor érheti el célját, ha széleskörű szerzői csapat munkájából merít, és sokszínűségben mutat az élő Krisztusra. A honlap koordináló csapat és a cikkek írói tevékenységükért anyagi ellenszolgáltatást nem kapnak. A honlapon megszólaló személyek nézetei és meggyőződései nem feltétlenül azonosak se egymással, se a koordinátorokéval. Mivel a honlap fenntartásának a célja az, hogy Krisztus útitársai az itt megjelenő írások/közlések által találkozhassunk és az úton haladásban egymás támaszai lehessünk, ehhez igazodnak az elvárásaink. Egymás támogatásnak nem feltétele az, hogy mindenben egységesen gondolkodjunk – hanem az, hogy mindannyian az úton járjunk.