Áldás karácsonyra

A karácsonyi ég alatt
Várakozások és remények között
Meglepetések és csodák idején
Otthonos szobákban és kopár tereken
Találkozások útjain és az egyedüllét csöndjében
Villódzó fényfüzérek díszletei között
Ismerősen csengő énekekben

Jöjjön közel Hozzád a Magasságos Isten –
Teljesítse be vágyakozásodat az igazra és szépre

Terítse Rád a tél álmaiból szőtt takaróját,
ha védtelennek és törékenynek éreznéd magad
Vonjon egészen közel magához,
hogy megérezhesd jósága jászol-melegét

A karácsonyi ég alatt
Forduljon Feléd emberarcok élő mosolyában
az elfogadó irgalom: az Ünnep ajándéka
Érkezzenek meg Hozzád ma is az öröm követei
a szíveken és szavakon megpihenő béke
a testté – testvérré vált Ige vigasztalása

Isten áldjon meg Téged
Karácsonyával