Varga Gyöngyi

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Ószövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens

A szerző bejegyzései

Tündökölj!

A fa alatt idén nem volt igazán ajándék, kettesben ünnepelt a karácsonyfával. Aztán kinyitotta a Szentírást …

Akiknek nincs karácsonyuk

Sokféle Betlehem létezik: lakások, kórházak, aluljárók. Nem válogatsz. Történed arról üzen, hogy az emberség: közelség.

Érkezés

Egyik karácsony jön a másik után. Megszokhatatlan, hogy itt vagy: Létezésed összeért életünkkel.

Isten igaz története

David Lynch filmje a másikért megtett útról szól. Az Érkezőt várjuk, az egyre közeledőt, miközben peregnek a mindennapok.

Advent

Jöjjön el hozzád Isten
ezen az adventen is
életed dolgos mindennapjaiba

Közösség

Külön-külön csak szavak vagyunk,
Együtt azonban költemény.

Az Élet áradása

Az Élő összekuszálódott emlékek szálait bogozza …itt árad szét közöttünk ma is.

Tavaszi leltár

A tavasz eszhatologikus példázat. Az eljövendő Nagy Újulás előhírnöke. Örömbe öltöztet, dalolásra késztet, csordultig telítődünk összhangjával.

A megbékélés keresztje

Azért roppan bele súlyába a kereszt, hogy így mi, mindnyájan belekapaszkodhassunk a Szeretetbe.

Fájdalmak útján

Emberfia magaddal vitted néma közönyünket, álságos jóakaratunkat,
gyáva tagadásainkat …

Isten csöndje

Most nehéz csöndbe burkolózik a menny, most válasz nélküli kérdések nyújtóznak az égig, most egy szomorú, mély sóhajtás az imádságunk…

Arcok a határon

Ruth könyve határaink meghaladásáról tanít. Jövevényekről és vándorokról, akik a Végtelennel a végtelenbe tartanak.

Áldás karácsonyra

Jöjjön közel Hozzád a Magasságos Isten –
Teljesítse be vágyakozásodat az igazra és szépre

Emlék-angyal

A felvilágosult felnőttek az ismerőseink köréből elképesztően giccsesnek találták a képet, naivnak, gyerekesnek, erőltetettnek; az angyalt túl rózsaszínűnek, a szárnyait túl tollasnak és vaskosnak.

A megváltás dicsérete

Hiszem, hogy a Megváltás mélyebb, mint a vétek, hogy a Kegyelem jobban sajátunk, mint a romlottság…

Részleteket Henri Boulad a Megváltás dicsérete című meditációjából.

Az ámulat mezsgyéjén

Ami emberré tesz minket, és lehetővé teszi a boldogság megtapasztalását, az a csodálat és a megrázkódtatás között feszülő ív.

Érett lét

Az üzenet az Érett Létről ott rejtőzik egy nyári almában, egy ringlószilva mosolyában.

Kerti parti angyaloknak

Az első angyal, … hogy lássuk, mennyire képben van, egy örökzöld slágert is idéz: „Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek – és aztán megint mehet minden tovább…”

Az irgalom anatómiája

Személyes gondolatok a tanítványság és Krisztus-követés női megéléséről

Karácsonyi áldás

Isten karácsonyán
áldjon meg téged a Magasságos, aki mélységeinkbe szállt …

Szeretet-leltár

A régiek, bölcs eleink Szenteste napján csupán 3 szem búzát és egy pohárka vizet ittak. Böjtöltek, tisztultak, mert a Szenthez indultak találkozásra.

Megosztottság helyett megosztás

„Ami a keresztény hitet az emberi vallásosság minden más formájától megkülönbözteti, nem más, mint egy magányos, törékeny alak …”