Lássalak csak téged

Avilai Teréz imája:
Lássalak csak téged, Jézusom, te drága,
Lássalak csak téged, Haljak meg utána.

Isten nagy vágya

P. Pizabbala: A mágusok vágya akkor teljesedik be, amikor útjuk találkozik a kinyilatkoztatással. Ez Isten epifániája.

A lelki élet elmélyülésének útján

A Megnemismert felhője: egy ismeről hang a 14. századból.

Az ima tanítása

A tiszta imát csak belülről lehet ismerni. A találkozásról nem is az ember tanúskodik, hanem Isten.

Ha tőled egészen áttüzesedném

Kempis Tamás imája a Krisztus követése című művéből.

Anselm Grün: Advent – eljövetel

Egyáltalán megérint még bennünket Krisztus eljövetele? Mindig valami rendkívülire várunk. Isten minden pillanatban jön, mondják a misztikusok.

Otthon

Ha a hontalanság dermeszt,
és a száműzetés rideg,
tudd meg: már úton vagy.

Nyitottság és készenlét

Gondolatok Rowan Williams “Tanítványként az úton – A keresztény élet esszenciájáról” című könyvéről

Anselm Grün: A szenvedés ideje

Jézus szenvedésének szemlélése arra hív bennünket, hogy megszabaduljunk a nagyzási őrülettől és ne akarjunk olyanok lenni, mint Isten.

Frederick Buechner: Az Emlékezés szobája

Itt békességre lelhetünk, ami abból fakad, hogy bár többnyire nem vettük észre, sohasem voltunk teljesen egyedül.

Keresztelő János megtérése (Pierbattista Pizzaballa)

Jézus előfutárát, Keresztelő Jánost, arra inti, hogy szabaduljon meg személyes kis várakozásaitól, hogy teret adjon Jézus üdvözítő szavának.