Beköszöntő

Az ünnepek túlmutatnak azon, ami épp látható. Emlékeztetnek, hogy az is létezhet, amit csak sejtünk, és érdemes arra is vágyni, hogy egy tiszta és nemes valóság részesei legyünk. Az ünneplés során figyelmünk egy olyan esemény felé fordul, amelyben valakik, valahol és valamikor azt tették, amit ott és akkor helyesnek tartottak, akár még ellenszélben is, hűek maradtak ahhoz, amiben hittek; és az idő őket igazolta. Nem feltétlen úgy, hogy tettüket siker koronázta – hiszen gyakran nagy árat fizettek érte –, de az élet belső értelmével találkoztak. Megérintették a végső valóságot. Példájuk azt sejteti, hogy a véges és a végtelen, az időhöz kötött és az örök összeérhet. Ha az ő életükben így volt, talán a miénkben is így lehet.

A sokféle ünnep közül számunkra, akik megismertük és elhittük, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, különösen kiemelkednek az egyházi év ünnepei. Jézus élete főbb eseményeinek ünneplése (akárhány közösség is él vagy éppen nem él az ünneplés-adta lehetőséggel) arra ad alkalmat, hogy olyan eseményekhez kapcsolódjunk, amelyekben Isten fejezte ki magát. Az egyházi év ünnepeiben a hétköznapi és az isteni találkozik. Akik életüket a lét végső forrásával szeretnék összekapcsolni, jól teszik, ha a legfrissebb közvélemény kutatások eredményei vagy az éppen hatalmon lévők kívánságai helyett inkább olyan tájékozódási pontokat keresnek, amelyek Isten tetteiből fakadnak. E tájékozódási pontokhoz való igazodásban segít az egyházi év.

Az Útitársak honlapján a december havi írások többsége az egyházi év első ünnepéhez, a karácsonyhoz kapcsolódik. Annak születéséhez, Aki „megjelent testben…” (1Tim 3,16). Olvashatunk elmélkedést a Szentírás sorairól, belehallgathatunk a 4. századi egyházatyák karácsonyi prédikációiba, időzhetünk a keleti ortodox egyház születés-ikonjánál, ötleteket kaphatunk arra nézve, hogy az egyház ősi válaszolós liturgiáját miként imádkozzuk ma, valamint hallhatunk egészen személyes karácsonyi történetet, adventi és karácsonyi áldásokat és verseket is.

Mindezt azzal az imádsággal adjuk közre, hogy általuk az olvasó Krisztus testben való eljövetelének mai erejét fedezhesse fel. Áldott adventi olvasgatást és elmélkedést, a járványra nézve Isten irgalmát, karácsony idején pedig békés ünneplést kívánunk minden kedves olvasónknak!