Krisztus barátja?

Rengeteg képpel ábrázolja Jézus az Isten ember kapcsolatát: pásztor és juhok, szőlőtő és a vesszők, úr és szolga, stb. Ezek közül meghökkentő, mellérendelő viszonyként emelkedik ki az, amikor a barátainak nevezi tanítványát:
“Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.” János 15, 12-15.

Kísérjen bennünket októberben ez az ige, ez a kép, és az a kérdés, hogy vajon mit is jelent a számodra az, hogy Jézus a barátjának nevez.

Vizuálisan pedig kísérjen bennünket a barátság ikon, mely a taizéi közösségnek egy fontos jelképe, és amely inspirálója volt az útitársak honlap nevének és színeinek is.

Barátság ikon, forrás: taize.kim.katolikus.net

A korai középkori ikonon Krisztus barátjaként öleli át Szent Menaszt, egy egyiptomi kolostor elöljáróját. Ez az ikon azt sugározza, hogy Krisztus barátságát ajánlja mindnyájunknak. Ezért hívják Barátság-ikonnak.Októberi témánk a barátság, testvériség lesz.
„Arra szeretnénk emlékezni, hogy mindannyian barátságban élhetünk Krisztussal. Nem véletlenül mondja az evangéliumban: «Nem nevezlek többé szolgának benneteket, […] barátaimnak mondalak benneteket.» (Jn 15,15) Ez a VI. századi egyiptomi eredetű ikon ezt a barátságot fejezi ki. Krisztust látjuk, amint kezét barátja, Menász vállára teszi. Mindannyian felismerhetjük magunkat Krisztus barátjában. Ez az ikon az evangélium középpontjára hívja fel a figyelmet: még ha a feltámadt Krisztus láthatatlan is szemünk számára, jelenlétére rábízhatjuk magunkat.” (Alois testvér, Taizé) (Forrás: Barátság ikonról)