Óh Hazug Megfelelés!

Lábam összecsuklik előtted 
Súlyos Megfelelés!
Anyám biztonságos zárt méhében 
visszhangzott nevetésed, 
hogy jobb volna nem lennem,
úgysem lehetek elég.
Ó Szorító Megfelelés, 
akkor még kicsiny, 
formálódó szívembe markoltál 
s kitépted belőle azt a részt, 
ami a reményért felel. 
Te vonaglottál 
a szülőszoba éles küszöbén, 
mikor elakadt a lélegzetem 
és csikorgó hideg fény vett körül. 
Ott voltál szótlan bólogatásaimban 
és szüntelen egyetértésemben. 
Gyáva konfliktuskerülésem mélyén 
ott dobogott a szíved.
Ott voltál, 
mikor nem tudtam nemet mondani
és áthágták testem határait. 
Ott voltál facsaró bűntudatom mélyén, 
hogy szerethetem-e apámat, 
s kétségeimben,
hogy hogyan maradhatok hű anyámhoz.
Óh bénító Megfelelés! 
Eljöttél velem az iskoláig, 
Esernyő-szerű szárnyad 
az egész épületet beborította. 
Szünetekben 
a társaim szemével megvilágított 
folyosók kusza labirintusában tekeregtél.
Az osztályterem 
levegőrészecskéivel együtt szálltál 
s töltötted meg csukladozó lélegzésemet.
Jegyeim harsány villódzását tükrözted vissza 
anyám rosszalló tekintetében, 
miközben olyan apróra zsugorodtam, 
mint egy babszem, 
pedig azt akartam, 
hogy büszke legyen rám. 
Elvetted a nevetésem 
és prés alá vontad egész valóm. 
Még az Istenemet is elvetted, 
csak egy bírót löktél oda helyette nekem.
Elvetted a méltóságom. 
Gyerekkorom 
minden elhagyatottságában jelen voltál, 
a kórházi ágy mögül leselkedtél.
Neked adtam a bátorságom 
és az önérzetem 
azért cserébe, hogy engedjen szorításod. 
Üres bensőmbe raktad kakukk tojásaid. 
Hiányomból erőt merítettél 
és leromboltad a büszkeségem. 
Minden szerelmemben és kapcsolatomban 
otthagytad ujjlenyomatod –
a tetszeni akarás fárasztó frusztrációját.
Óh Hazug Megfelelés! 
Akkor voltál a legerősebb, 
mikor imáimat csupán 
a te tornácaidon áldoztam fel,
s képtelen voltam 
arcom pihentetni 
az Atya tenyerének puha ráncain. 
Kerítést vontál körém 
és megfosztottál a tágas tértől. 
Te néztél rám torz tükreimből,
ahol kövérnek 
és csúnyának láttam magam 
és őrjítő lelkiismeretfurdalással gyötörtél, 
ha ettem. 
Befészkelted magad nálam. 
Folyton fogtad a kezem, 
később már én is markoltalak.
Könyörülj rajtam! 
Kontroll mániám halálát kívánom, 
hogy megóvjam szeretteim.
Amit akarsz, vedd még magadhoz,
aztán menj innen, elengedlek végre!