Spiritualitás és misszió az egyházban

2022/23-es tanév őszén indítjuk útjára hitéleti végzettséggel rendelkező érdeklődőknek a Spiritualitás és misszió az egyházban képzésünk újabb évfolyamát. 

A képzés célja, hogy mai, spirituális éhségtől túlfűtött korunkban:

 • teret adjon a teológiailag reflektált spiritualitás kérdéseinek a Szentírás útmutatásai és a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében
 • bevezessen a missziónak a spiritualitás talaján értelmezett útjaiba
 • segítséget nyújtson mások lelki útjának kísérésében
 • a képzés résztvevőit támogassa a Krisztus-hit személyes és közösségi megélésében

A képzés kurzusai:

 • Bibliai és teológiai alapok – Kovács Endre
 • Mozgalmak és egyének – Kovács Endre
 • Szövegolvasás – Kovács Endre és Bernhardt Dóra
 • Misszió és spiritualitás – Lovas András
 • Gyülekezetépülés és gyülekezeti élet – Lovas András
 • Lelki kísérés – Hélisz Katalin – Fodorné Ablonczy Mitka
 • Az imádság – Kovács Endre
 • Művészetek és spiritualitás – Tóth Sára, Votin Dóra, Papp Anette 
 • Munka, család és közélet – Harmathy András
 • Egyéni folyamat – Szabóné László Lilla és Varga Gyöngyi

Képzési idő

4 félév: félévente 5 péntek-szombat és egy hosszúhétvége (csütörtök-vasárnap)

Első félév időpontjai: szept. 15-18.; okt. 7-8; nov. 4-5.; nov. 25-26.; dec. 9-10.; jan. 6-7.

Munkarend

Levelező

Finanszírozás forma

A képzés önköltséges: 120 000 Ft/félév+ intenzív hétvége szállás-étkezés díja

A felvétel feltételei

– hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél
– protestáns egyháztagság és a tényleges gyülekezeti szolgálatot, vagy ilyen jellegű kapcsolatot igazoló püspöki vagy esperesi ajánlás
– protestáns keresztyén egyházban történő szolgálat a képzés ideje alatt
– legalább két év egyházi munkatapasztalat

Felvételi elbeszélgetés:

június 17., péntek, 10.00, KRE-HTK, 1022 Budapest, Csopaki utca 6.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2022. június 1.

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://www.kre.hu/htkfelveteli/. Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Dékáni és Tanulmányi Hivatalba személyesen vagy postai úton: KRE Hittudományi Kar Dékáni és Tanulmányi Hivatal 1022 Budapest, Csopaki u. 6.

Csatolandó dokumentumok:
– születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
– oklevél másolata
– felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
– egyházvezetői ajánlás (reformátusoknak az esperestől)
– önéletrajz
– motivációs levél (Szempontok az önéletrajzhoz és a motivációs levélhez)

A felvételi eljárás díja 4 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”

További információk

A spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Mintatanterv

Tantárgyi tematika

A protestáns spiritualitás ismérvei előadás

A képzéssel kapcsolatos híradások:

https://www.parokia.hu/v/a-mindennapok-kegyessege/

https://www.parokia.hu/v/reformatus-lelkivezetes/

https://www.parokia.hu/v/apasebek-es-atyai-aldasok/

https://www.parokia.hu/v/kegyessegbennovekedni/

https://www.parokia.hu/v/lelki-benzinkutjaink/

https://www.parokia.hu/mindennapi-kenyerunk/

https://www.parokia.hu/v/a-spiritualitas-utkeresoi/

http://regi.reformatus.hu/mutat/15404/

A tanfolyam hátterében lévő műhely facebook oldala:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100073951903203