Számomra a csend… (1)

Számomra a csend valóság – egy másik dimenzió. Úgy vár rám, mintha valami ajtó nyílna, s csak be kell lépnem… Úgy várok rá, mint ami segít élni ebben a folyton zajoló, zakatoló, zörgő, zúgó állandó kihívásban…

Számomra a csend Isten jelenlétébe lépés – mint gyermekkorom sokablakos templomában leülni a szőnyegre, s csak egyszerűen ott lenni és forrásra lelni…

Számomra a csend a hajnali ébredés lassú kibontakozása – amikor minden a helyére kerül a lelkemben.

Számomra a csend a fellélegzés ideje – sokszor sóhajtok is – amikor megnyugszom és tudok befelé figyelni, „magamhoz-térni”…

Számomra a csend a megnyert idő, mely sokszor végtelenre tárul megértésekkel és üzenetekkel – múltról, jelenről, jövőről szóló képekkel, mondatokkal.

Számomra a csend egy csendes imádság – szavak nélküli odaállás a fősodorba, hogy áradjon rám s rajtam keresztül a lélek-frissítő Lélek ereje…

Számomra a csend felkészülés – még a nap minden feladata előtt megállni s hallani, amit majd mondanom kell. Néha csak írok gondolkodás és fogalmazás nélkül, mert jönnek és jönnek a mondatok, s az előző nap minden készülése mellett – vagy ellenére – ott sorakoznak feketén-fehéren előttem a sorok…

Számomra a csend az emberré válás lassú, naponkénti formálódása, ahogyan a Péter második levele első fejezetének tanúsága szerint „Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való (…) isteni természet részeseivé” lehetünk.

A csend érlel, ahol engedem, hogy kibontakozzon valami más természet bennem:

„Törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget,
az igaz emberségben ismeretet,
az ismeretben önuralmat,
az önuralomban állhatatosságot,
az állhatatosságban kegyességet,
a kegyességben testvéri szeretetet,
a testvéri szeretetben pedig
minden ember iránti szeretetet.
Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek sem terméketlenek…”(2 Péter 1,3-11).

Az eredeti szövegben ez a 8 erény, érték úgy íródik le, mintha egy folyamat részeként egymás után következnének, mert mindegyiknek csírája már benne van az előző erényben, s belőle növekedik, nyílik tovább a maga „isteni természetességében”.

Számomra ez a nyolcágú (Kálvin) csillag, s a nyolcszögletű keresztelő medence szimbólumának CSENDes üzenete, jelentése…

Fényképek: pixabay és Bölcsföldi András