Tanítványként a világban

A „Tanítványként a világban” tanfolyam a Krisztus-hit megélésében és elmélyülésében nyújt segítséget a Szentírás útmutatásainak és a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében.

Célja, hogy a résztvevőket egy teológiailag reflektált spiritualitás elsajátítására és gyakorlására segítse. Képzésünk által a résztvevők tanítványságértelmezése és megélése fog formálódni, mind a gyülekezet közösségében, mind a mindennapi életben.

Arra hívjuk a jelentkezőket, hogy miközben rátekintünk a spiritualitás kétezer éves gazdagságára, találjuk meg új módon protestáns hagyományunkat, és eresszünk gyökeret benne, és ezek során Krisztushoz legyünk hasonlóbbak. Mindezt a tanfolyamon résztvevők közösségében tesszük. Arra keressük a választ, hogy a keresztyén hit hitelesen és mélységében hogyan élhető meg a 21. század mindennapjaiban, úgy, hogy alternatív életformánkkal Istenre mutató jellé váljunk környezetünkben.

A tanfolyam elvégzését elismervény tanúsítja. Kiállításának feltétele a tanfolyam kontaktóráin való aktív részvétel (a megengedett hiányzás 10%), a folyamatot lezáró egyéni projektmunka/záródolgozat elkészítése és benyújtása.

A tanfolyamot hitéleti végzettséggel nem rendelkező gyülekezeti tagoknak ajánljuk. A hitéleti előképzettséggel rendelkezőket, lelkészeket, hittanoktatókat, diakónusokat, stb., a KRE Hittudományi Kara által szervezett Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzésre hívjuk. Jelen tanfolyam és a szakirányú továbbképzés szombati kurzusai és tervezett lelki hétvégéi együtt történnek.

A tanfolyam időtartama és helyszíne

4 félév: a képzés félévente 5 szombatot, egy csütörtöktől vasárnapig tartó hosszú hétvégét, és kéthetente egy esti online lelki alkalmat vesz igénybe.

Az első félév időpontjai: szept. 1518.; okt. 8; nov. 5.; nov. 26.; dec. 10.; jan. 7.

Az oktatás színhelye a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, 1092 Budapest, Ráday utca 28.

A tanfolyam kurzusai:

Mozgalmak és egyének – Kovács Endre
Bibliai és teológiai alapok – Kovács Endre
Szövegolvasás – Kovács Endre és Bernhardt Dóra
Misszió és spiritualitás – Lovas András
Gyülekezetépülés és gyülekezeti élet – Dani Eszter
Tanítványként a világban – Dani Eszter és Mikola Borbála
Az imádság – Kovács Endre
Munka, család és közélet – Harmathy András
Egyéni folyamat – Fekete Márton és Szomor Abigél
Lelki kísérés I. (fakultatív órák az első félévben pénteki napokon) – Hélisz Katalin és Németh Dávid

A jelentkezés feltételei:

 • protestáns egyháztagság
 • legalább 2 éves konfirmáció/bemerítkezés
 • aktív hitélet
 • lelkészi ajánlás
 • felvételi elbeszélgetés

Felvételi elbeszélgetés:

 • június 16., csütörtök, 14.00-17.00, Református Zsinat Missziói Iroda, 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
 • Témája:
  • személyes motiváció
  • gyülekezeti szolgálat
  • keresztyén hitismeretben való jártasság – amihez kérjük az alábbi két könyv elolvasását: Sheldrake, Philip: A spiritualitás rövid története (Kálvin Kiadó); Craig G. Bartholomew – Michael W. Goheen: A ​nagy történet (Kálvin Kiadó)

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2022. május 31.

Jelentkezni az itt csatolt jelentkezési lapon lehet. Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Missziói Szolgálathoz. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)

Csatolandó dokumentumok:

– lelkészi ajánlás

– önéletrajz

– motivációs levél (Lásd: Szempontok az önéletrajzhoz és a motivációs levélhez)

A képzés díja:

60.000 Ft/félév

A tanfolyam elvégzését elismervény tanúsítja. Kiállításának feltétele a tanfolyam kontaktóráin való aktív részvétel (a megengedett hiányzás 10%), a folyamatot lezáró egyéni projektmunka/záródolgozat elkészítése és benyújtása.

Kapcsolat:

Dani Eszter református lelkész, missziói főtanácsadó

dani.eszter@reformatus.hu

+36304566984

A képzés hátterében lévő műhely facebook oldala.

A tanfolyam hátterében lévő képzéssel kapcsolatos híradások:

https://www.parokia.hu/v/apasebek-es-atyai-aldasok/

https://www.parokia.hu/v/kegyessegbennovekedni/

https://www.parokia.hu/v/lelki-benzinkutjaink/

https://www.parokia.hu/mindennapi-kenyerunk/

https://www.parokia.hu/v/a-spiritualitas-utkeresoi/

http://regi.reformatus.hu/mutat/15404/