Tolmács – Könyvajánló pünkösdre

1939 Kelet-Lengyelország. Megszállás, menekültek, zűrzavar. Aztán még rosszabb, deportálások, öldöklés, embertelen parancsok, értelmetlen mészárlás, totális emberi kiszolgáltatottság. Németek, lengyelek, belaruszok, zsidók. Nácik, kommunisták, partizánok, cionisták egyre kilátástalanabb és elkeseredettebb küzdelme.

A háború lealjasító, mélybe húzó poklában egy családjától elszakadt 17 éves kamaszfiú a túléléséért küzd. Először nyelvtudása menti meg: tolmács lesz a Gestapónál. Másodszor, mikor kiderül, hogy zsidó származású és titokban a gettó lakóit segíti, már csak az isteni csoda…

Jónéhány évtizeddel később Izraelben találjuk, mint egy pici zsidó-keresztyén gyülekezet katolikus papját. Hogy jutott idáig? És mi történt pontosan abban a megszállt belarusz kisvárosban, a gettóban, aztán később a partizántáborban? Hogy alakult a sorsa a háború után? Ki ez az ember, akit a németek Dieternek, rokonai Danielnek, a hívei D. Stein testvérnek neveznek?  A lebilincselő, országokon és történelmi fordulatokon átívelő, sok szálon futó cselekményt mi, az olvasók, apró mozaikdarabokból rakjuk össze, mint valami kirakós játékot. Tanúk visszaemlékezései, üzenetek, előadásvázlatok, hivatalos és személyes hangú levelek, egy-egy szentbeszéd, naplófeljegyzés sorakoznak egymás után.

És közben megismerjük nem csak a főhőst, de mindazokat, akik kapcsolatba kerültek vele: a gettólakókat ellátó zsidó orvost, a hithű-kommunista partizánt, az új Izraelért égő családapát, a szülei háborús bűnéért vezeklő német önkéntes lányt, a Jeruzsálembe menekülő tudós ortodox papot. Mindegyikük egy külön világ. Ami közös bennük, az a találkozás Daniellel, amely egyikük szívét-életét sem hagyja érintetlenül. Mert Ő lelkészként is tolmács marad. A szó szoros, és magasabb, átvitt értelmében is. Fordít szüntelenül: hogy zsidó és katolikus, ortodox és nyugati, ateista és vallásos, végső soron ember és ember, Isten és ember megértse egymást.

Mert az istenkereső lélek mindegyikünkben ott van: kiábrándult katolikusban, cionista zsidóban, megrögzött ortodoxban, elvágyódó protestánsban. A szomjúság közös. De közös a szenvedés, a meg nem értettség, a társtalanság érzése is.  

Megtörténik-e újra és újra a pünkösd csodája? Hogy mindenki a maga nyelvén hallja az örömhírt? Hogy mindenki egyet-értsen, de legalább egymást megértse? Hogy áldássá forduljon a bábeli átok? Daniel minden esetre hisz benne.

Pünkösd történik. Bennünk és közöttünk, ha engedjük a Léleknek, hogy bennünk helyettünk beszéljen.    

Fotó: Valuska Gábor

Ljudmilla Ulickaja a kortárs orosz irodalom legolvasottabb írója, méltó örököse Puskinnak, Tolsztojnak, Dosztojevszkijnek. Finom intellektussal, őszinte empátiával ábrázolja esendő hőseit, akiket úgy dobál a huszadik század vihara, mint forgácsot a szél. Daniel Stein a tolmács című regénye magyar nyelven a Magvető gondozásában immár a hatodik kiadását is megélte. Szegődjünk társává, olvasójává pünkösdi lélekkel!