Vele együtt

– Krisztus feltámadt!    
– Valóban feltámadt!    

Az egyházi év mentén haladva áprilisban húsvét titkával kerülünk szembe. Ehhez kapcsolódva találhat a kedves olvasó írást, verset, éneket honlapunkon.  

Jézus halála és feltámadása értelmünkkel felfoghatatlan. Jézus előre készíti tanítványait is:  

És tanítani kezdte őket arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.” (Mk 8,31) 

Az a kérdés foglalkoztat, hogy mit jelent vele együtt meghalni és vele együtt élni? (vö. Róma 6; 2Tim 2) Hogyan részesedünk Jézus halálában és feltámadásában? Pál azt írja:  

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20) 

Eszembe jut egy olvasmányélményem. Éveken át terveztem, mígnem egyszer sikerült, hogy húsvét körül elolvasom Nikosz Kazantzakisz: Akinek meg kell halnia c. regényét. Ebben egy kis görög faluban egy évre előre kiválasztják, hogy kik milyen szerepet játszanak majd a következő évi passiójátékban. Az egy év alatt aztán egészen drámai módon ki-ki a maga szereposztása szerint kezd viselkedni. Újrajátszódik a Krisztus-történet.  

Így is lehet részesedni benne. Életünk során sokszor támaszt adhat, hogy Jézus már végigjárta az utat, melyben volt küzdelem, virrasztás, szenvedés, vádak, hallgatás, árulás. 

Tovább mennek bennem a kérdések: Mit jelent a kereszt – aminek hordozására Jézus hívja követőit? Mit jelent elveszíteni az életünket, hogy megnyerjük azt? És mit jelent az új élet, az újjászületés?  

Richard Rohr egyfajta választ ad felvetéseimre a Halhatatlan gyémánt című könyvében: 

“Hiszem, hogy a teljes Krisztus-misztérium térképként szolgál az Igaz Én egész útjához, az isteni fogantatástól a szeretett fiú helyzetén át, a keresztre feszítésen keresztül a feltámadásig.” (89. old) 

Rohr fogalmai szerint: „Igaz Énünk az a részünk, amely tudja, kik vagyunk és kié vagyunk, bár nagymértékben tudattalanul. Hamis Énünk pedig az, akinek gondoljuk magunkat – de attól, hogy annak gondoljuk magunkat, még nem válunk azzá.” (8. old) 

Reménységem, hogy a honlapunkon található írások és alkotások segítenek az  olvasók kérdéseinek megfogalmazásában és a válaszkeresésben!