Lélekmese

És ahogy ott üldögéltem… békességre leltem. A tarisznyám minden zsebét megtöltöttem. Csak a legkisebbet nem. Az már tele volt.

Az imádságról – “Sufni” előadás, IVK, 2021.

Az imádság olyan, mint egy áramlás, az isteni élet áramlása, valahogy úgy, mint ahogy a szívben az egészség titka az átáramló vér.

A Te udvaraidban

Jó megpihenni Isten gyümölcsöt érlelő szeretetében. – A szerkesztő előszava

Számomra a csend… (1)

A csend érlel, ahol engedem, hogy kibontakozzon valami más természet bennem.

Számomra a csend… (2)

A legmélyebb csendet mindig a kontrasztokban élem meg. Vajon mi az, aminek a kontrasztja nélkül nem tudok megérkezni Istenhez?

Számomra a csend… (3)

Amikor sem az ’én’, sem a ’Te’ nem hangosabb Őnála. Amikor az ’én’ megnyitja magát Tefeléd. Tebenned feltárul Ő. Hárman vagyunk egyek az Ő mindenre kiterjedő valóságában.

Egyetemesség mozaikok

A pünkösd az egyház születésnapja. A Szentlélek munkája nyomán innen indul az egyház története. Pünkösdöt követően júniusi témánk így az egyház és annak egyetemessége.

Hol van az otthon?

„Azért vagyunk a világon, hogy Istent szemléljük”. Ez a furcsa mondat legalább annyira bosszantott, mint amennyire vonzott.

botlásból polgárháború – avagy mi nem az egység

Az indulatok lassan lecsillapodnak. Feltápászkodik s próbálna továbbmenni. Azonban a sebes láb nem moccan, csak lóg.

láttam mert látott

láttam keresztet falon
emberfiával s nélküle
láttam oltáron
kősírokon dőlve

Lego Divine

Bűnünk az első, szabadulásunk az utolsó Ádám által lett egyetemessé. Isten-keresésünk és a Vele való kapcsolat iránti egzisztenciális vágyunk és megtapasztalásunk közös.